Bolag söker finansiering för att resa 19 radhuslägenheter med äganderätt i centrala Nyköping Avslutad

9% årsränta | Riskbetyg B

Bolaget önskar att låna SEK 3 300 000 från Kameos långivare för att finansiera markarbetet i ett projekt som omfattar resandet av 19 radhuslägenheter med äganderätt i tre huskroppar med en total boarea (’BOA’) om 1976 kvm precis intill vattnet i centrala Nyköping. Projektet beräknas färdigställas inom 10 månader. Projektet delas in i tre etapper där även färdigställandet samt inflyttningen sker sekventiellt. Detta är den första av fem trancher om totalt SEK 26 500 000.

Projektet är i full gång där markarbetet är i dess slutfas där denna tranche om SEK 3 300 000 kommer att finansiera utfört markarbete. Enheterna har varit ute för försäljning i lite mer än en vecka vilket har lett till att tre av nitton enheter är förhandssålda med bindande avtal.

Detta lån säkerställs med bästa panträtt i fastighet.

Projektets styrkor

  • Pant i fastighet
  • 3 förhandssålda radhusenheter
  • A-läge i Nyköping (Svefa)
  • Förskottsbetalade räntor på Kameos klientmedelskonto ( 9 månader).