Bolag söker finansiering för uppförande av LSS-boende Avslutad

8% årsränta | Riskbetyg B

Bolaget önskar att låna SEK 1 375 000 till uppförande av ett LSS-boende i Bollnäs. Avtal finns tecknat med ett välrenommerat privat svenskt vårdbolag om att överlåta projektet vid dess slutförande. Totalentreprenadkontrakt finns signerat med erfaret byggbolag som har en historik med vårdbolaget sedan tidigare gällande uppföranden av LSS-boenden. Detta är den femte av sju stycken trancher om totalt SEK 16 660 000.

Husen är nu färdigproducerade i fabriken och arbetet med att färdigställa huset på plats har påbörjats. Byggnationen fortlöper enligt plan. Tillträde för vårdbolaget är planerat att äga rum under fjärde kvartalet i år.

Länk till tidigare trancher:
Lån 3112

Lån 3113

Lån 3114

Lån 3115

Projektets styrkor

  • Skrivna avtal med ett välrenommerat privat svenskt vårdbolag som slutgiltig tagare.
  • Totalentreprenadkontrakt skrivet med erfaret byggbolag som tidigare färdigställt boende åt vårdbolaget i fråga.
  • Förskottsbetalade räntor på Kameos klientmedelskonto (8 mån)

Kommentar från bolaget angående rådande marknadsläge:

”Vi är för tillfället inte oroliga för Coronapåverkan då arbetet i fabriken är klart och resterande arbete sköts på plats. Bollnäs är en liten ort med få bekräftade sjukdomsfall.”