Bolag söker finansiering till byggnation av industrifastighet Avslutad

13% årsränta | Riskbetyg D

Bolaget önskar att låna SEK 2 000 000 av Kameos långivare till byggnation av en industrifastighet i Klippan utanför Helsingborg. Lånet säkerställs med bottenpant i fastigheten som bebyggs. Efter färdigställandet av byggnaden kommer ett lokalt bussföretag att flytta in som hyresgäst. Bussföretaget, som är ägt av personen bakom låntagande bolag, har ett avtal med Klippans Kommun avseende skoltrafik som sträcker sig fram till 2027 och som står för cirka 35% av bussbolagets omsättning. Detta är den första av två trancher och det totala lånebeloppet uppgår till SEK 4 000 000. 

Projektets styrkor

  • Industrifastighet med säkrad hyresgäst  
  • Pant i fastighet med LTV 67%
  • Personlig borgen från ägare om SEK 1 000 000*

* Se mer information under Säkerhetspaket