Byggnation av två bostadsfastigheter Avslutad

Byggnation av två bostadsfastigheter

Översikt

Vari TRE AS förvärvade en fastighet i Grorud, Oslo under 2014 och önskar nu att ta in lån om totalt SEK 11,200,000 från Kameos långivare för att finansiera byggnationen av två bostadshus som nyligen beviljades bygglov. Lånet och projektet kommer delas in i fyra etapper där det första lånet uppgår till SEK 3,300,000.
Projektets styrkor
• 9,5% årsränta
• Bottenpant i fastigheterna (1. Prioritet)
• 12 månaders löptid, etappvis byggnation med täta uppföljningar och kontroller av extern besiktningsman
• Varigruppen har en stor erfarenhet inom utveckling av mindre bostadsfastigheter, bolaget har 11 anställda och omsätter c. SEK 150m
• 22% LTV (75% då samtliga fyra lån är finansierade)

  • Dela: