Fastighetsbolag fortsätter arbetet med att uppföra parhus i expansivt område Avslutad

11% årsränta | Riskbetyg B

Bolaget önskar att låna SEK 3 000 000 av Kameos långivare. Detta lån är det tredje av totalt fem stycken trancher som bolaget önskar att uppta och kommer att gå till uppförandet av en tredje enhet. Byggnation av enhet nummer två är i full gång. Det visningshus som tidigare trancher använts till är för närvarande under färdigställande och anmälda intressenter finns. Det totala lånebeloppet efter samtliga lån är SEK 18 000 000. Ansvarig mäklare är Fastighetsbyrån i Enköping.

Visningshuset är färdigt i slutet av november och kontrakterad kommer då att skriva förhandsavtal med anmälda intressenter.

Det första och andra, redan fulltecknade trancherna, hittar du här:
https://www.kameo.se/Marknadsplats/11-aarsraenta-Riskbetyg-C-Fastighetsbolag-soeker-finansiering-foer-bostadsprojekt-i-Enkoeping#tab-story

https://www.kameo.se/Marknadsplats/11-aarsraenta-Riskbetyg-B-Fastighetsbolag-soeker-finansiering-foer-uppfoerande-av-parhus

Projektets styrkor

  • 11% årsränta
  • 1:a prioritets pant i fastighet Bredsand 1:355
  • Expansivt område