Fastighetsbolag söker finansiering för att uppföra en padelhall norr om Stockholm Avslutad

8,5% årsränta | Riskbetyg B

Bolaget önskar att låna SEK 2 500 000 av Kameos långivare till byggnation av en padelhall med 8 banor i Rosersberg, norr om Stockholm. Förväntad byggnationstid är beräknad till 11 månader. Fastigheten är förvärvad och markarbetet har påbörjats och finansierats genom eget kapital. Detta är den första av sju stycken trancher om totalt SEK 35 000 000.

Lånet säkerställs med bottenpant i fastighet inom 0 – 35 000 000 SEK.

Projektets styrkor

  • 8,5% årsränta
  • 15 årigt hyresavtal signerat
  • Pant i fastighet
  • Förskottsbetalade räntor på Kameos klientmedelskonto (11 mån)