Fastighetsbolag söker finansiering för ombyggnation av befintlig byggnad till en long-stay fastighet i Eslöv kommun Avslutad

10% årsränta | Riskbetyg C

Bolaget önskar att låna SEK 3 250 000 av Kameos långivare för att renovera en befintlig byggnad till en long-stay fastighet i Örtofta, Eslöv kommun.

Fastigheten förvärvades av bolaget under senare delen av 2018 för en köpeskilling om SEK 9 300 000. Förvärvet finansierades med eget kapital. Fastigheten skall under kommande 8 månader renoveras till att innehålla 74 rum, bestående av 57 tvåbäddsrum och 17 enbäddsrum. Totalt 131 sovplatser med en total uthyrningsbar area om 1414 kvm.

PEAB är anlitade för renoveringen och arbetet går enligt tidplan. Rivningsarbetet pågår, byte av fönster likaså. VS- och elarbeten har påbörjats. Bolaget har signerat ett hyresavtal med en etablerad hotellaktör som kommer att använda byggnaden till att bedriva long-stay verksamhet.

Detta är den andra av fem trancher om totalt SEK 15 000 000. Lånet från Kameos långivare kommer gå till att finansiera renoveringsarbetet.

Lånet säkerställs med bottenpant i fastighet inom 0 – 15 000 000 SEK. 

Länk till tidigare tranche:

Lån 3451

Projektets styrkor

  • 50% LTV
  • Fastighetspant
  • Signerat hyresavtal med etablerad hotellaktör