Fastighetsutvecklare söker finansiering för ombyggnationsprojekt i Kalundborg

8% årsränta | Riskbetyg B

Bolaget önskar att låna DKK 1 100 000 av Kameos långivare i samband med ombyggnation av en fastighet i centrala Kalundborg, Danmark. Befintliga byggnader skall omvandlas till tio stycken hyreslägenheter. Detta är den andra av fem trancher om totalt DKK 5 300 000.

På fastigheten finns i dagsläget tre byggnader fördelat på ett bostadshus och två kommersiella lokaler. Renoveringen av bostäderna påbörjades tidigt i höstas och nu är också arbetet med de två sista enheterna i full gång. De första fönstren och dörrarna har levererats och förväntas installeras denna månad. Skiljeväggar för att separera enheterna är på plats, för närvarande pågår arbete med tak, VVS och elinstallationer i flera lägenheter och golv har lagts i den första av lägenheterna.

Byggnationen fortlöper i stort sett enligt plan, och lägenheterna förväntas vara färdigställda i juni 2021.

Lånet säkerställs med första prioritets pant i fastigheten som bebyggs.

Länk till tidigare tranche finns här:
Lån 3360

Projektets styrkor

  • 8% årsränta
  • 1:a prioritets pant i fastighet
  • Belåningsgrad (LTV) på 56%
  • Centralt beläget i Kalundborg
  • Förskottsbetalade räntebetalningar på Kameos klientmedelskonto (10 mån)