Fastighetsutvecklare söker finansiering för uppförande av villa Avslutad

9% årsränta | Riskbetyg B

Bolaget önskar att låna totalt DKK 4 000 000 av Kameos långivare i samband med uppförandet av en 600 m² stor villa i Vordingborg. Detta är första tranche av totalt fyra stycken om DKK 1 000 000 och ska användas till fortsatt byggnation av bostaden.

Byggnationen är i full gång och bostaden förväntas stå färdig om 12-14 månader. Utöver markförvärvet har bolaget i dagläget utfört arbete till en kostnad av ca. DKK 2 500 000. Största delen av alla byggkostnaderna samt förvärv om ca. DKK 2 500 000 är finansierat med eget kapital.

Lånet i sin helhet är säkerställt med pant i fastighet samt moderbolagsborgen från ett bolag med över DKK 30 000 000 i eget kapital.

Projektets styrkor

  • Pant i fastighet (2. prioritet)
  • Moderbolagsborgen
  • Byggnationen är redan påbörjad
  • Förskottsbetalade räntor på Kameos klientmedelskonto (12 mnd)
  • Dela: