Fastighetsutvecklare söker lån för ombyggnation av kommersiella lokaler Avslutad

9% årsränta | Riskbetyg B

Bolaget önskar att låna DKK 1 000 000 av Kameos långivare. Denna tranche är den sjätte av totalt sju stycken om totalt DKK 6 000 000. Lånet ska användas till att finansiera omkostnaderna i förbindelse med ombyggnation av en fastighet med kommersiella fastigheter och bostäder i centrum av Stege. Första delen av projektet är finansierat genom eget kapital, och lånet ska användas till att löpande frigöra kapital för uppstart av nya projekt.

Denna tranche är den andra i en ny etapp av projektet som består av ombyggnation av kommersiella fastigheter om ca. 1200 kvm. I dagsläget finns underskrivna hyreskontrakt för två av etappens lokaler (tilsammans ca. 700 kvm.) och dialog finns med ytterligare två interessenter.

Hela lånebeloppet är säkrat med pant i fastighet samt borgensåtagande från två bolag med ett samlat eget kapital på över DKK 100 000 000.

Projektets styrkor

  • 9% årsränta
  • Pant i fastighet
  • Bolagsborgen för hela lånebeloppet från två bolag med ett samlat eget kapital på över DKK 100 000 000.
  • Dela: