Fastighetsutvecklare söker lån för ombyggnation av kommersiella lokaler Avslutad

9% årsränta | Riskbetyg B

Bolaget önskar att låna DKK 1 000 000 av Kameos långivare. Denna tranche är den sjunde och sista av sju stycken om totalt DKK 6 000 000. Lånet ska användas till att finansiera omkostnaderna i förbindelse med ombyggnation av en fastighet med kommersiella fastigheter och bostäder i centrum av Stege. Första delen av projektet är finansierat genom eget kapital, och lånet ska användas till att löpande frigöra kapital för uppstart av nya projekt.

Denna tranche ska liksom de två föregående trancherna användas till ombyggnation av ca. 1200 kvm kommersiella lokaler. I dagsläget finns underskrivna hyreskontrakt för tre av etappens lokaler (tillsammans ca. 900 kvm), där hyresgästerna flyttar in i mars respektive april.  

Hela lånebeloppet är säkrat med pant i fastighet samt borgensåtagande från två bolag med ett samlat eget kapital på över DKK 100 000 000.

Projektets styrkor

  • 9% årsränta
  • Pant i fastighet
  • Bolagsborgen för hela lånebeloppet från två bolag med ett samlat eget kapital på över DKK 100 000 000.
  • Dela: