Fastighetsutvecklare söker lån för omvandling av de sista lokalerna till fullt uthyrd egendom Avslutad

#2939 | Bolaget vill låna SEK 3 100 000 från Kameos långivare för att finansiera kostnader i samband med renoveringen av de sista lokalerna i en kommersiellfastighet. Hyresavtalet är undertecknat och hyresgästen flyttar in juli 2019.

Denna del är den sista tranchen av det totala lånet på DKK 3 000 000 som ska användas för att finansiera kostnaderna för renovering av lokaler i en kommersiell fastighet. Hela lånebeloppet är säkrat med pant i fastigheten samt garanti från två bolag med totalt eget kapital på mer än DKK 100M.

Projektets styrkor

  • 10% årsränta
  • Pant i fastighet
  • Bolagsborgen för hela lånebeloppet från två företag som har ett totalt eget kapital på över DKK 100M
  • Uthyrd kommersiell fastighet med årlig hyresintäkt på ca. DKK 2 000 000 när den sista renoveringen är klar.
  • Dela: