Refinansiering av lån till bolag i stark tillväxt Avslutad

12% årsränta | Riskbetyg C

Bolaget önskar att låna SEK 2 500 000 av Kameos långivare. Med starkt engagemang för miljövänliga avfallslösningar har bolaget de sista åren upplevt en stark tillväxt och söker refinansiering av tidigare lån genom Kameo för att vidareutveckla verksamheten. SEK 2 500 000 av det existerande lånet om SEK 3 160 000 kommer att refinansieras, resterande belopp återbetalas av bolaget. Lånet säkerställs med pant i fastighet.

Lånet som refinansieras:

Lån 2378

Tidigare återbetalda lån genom Kameo:

Lån 1559

Lån 1683

Projektets styrkor

  • Bolag i tillväxt
  • Pant i fastighet

Vänligen notera att detta är ett lån till ett norskt bolag i SEK. Långivarombud är Kameo Svensk Filial.

  • Dela: