Topplån till en fullt uthyrd kommersiell fastighet Avslutad

-----

Vänligen notera att detta är ett lån i norska kronor (NOK). För utlåning i NOK gäller nu uppdaterade villkor, för att läsa mer om dessa klicka här. Det är bland annat inte längre möjligt att hålla kapital på ditt norska Kameo-konto, detta resulterar i att ränteinbetalningar kommer att utbetalas direkt till ditt bankkonto som kan innebära kostnader kopplade till din bank. 

Observera att detta enbart gäller utlåning i NOK. Investeringar i SEK och DKK fungerar på samma sätt som tidigare.

-----

9% årsränta | Riskbetyg B

Bolaget önskar att låna totalt NOK 10 000 000 av Kameos långivare för att investera i en annan verksamhet i koncernen. Fastigheten ligger i Sør-Varanger kommun och är lönsam i dagsläget. Detta är den andra av två trancher om totalt NOK 15 000 000.

Prosjektets styrker

• 9% årsränta
• Bolag med lång och god historik
• Ingen byggrisk
• Nuvarande hyresintäkter täcker räntorna på lånet
• Pant i fastighet