Garanterat Fulltecknat lån

Garanterat Fulltecknat lån

Kameo arbetar ständigt med att skapa bättre förutsättningar till mer finansiering och sparande för alla. Ett Garanterat Fulltecknat Lån innebär att lånet blir garanterat fulltecknat vid teckningsperiodens slutdatum genom att Kameos Garant fulltecknar lånet på sista teckningsdagen. Alla lån garanteras dock inte utan enbart de lån som benämns Garanterat Fulltecknat Lån och som omfattas av ett garantavtal.

Garanter som garanterar Garanterat Fulltecknade Lån är kapitalstarka företag som investerar i dessa lån men alltid på samma villkor som Medlemmarna. En Garant kompenseras dock genom Kameos försorg (”Garantersättning”).

Kameo kan genom denna tjänst erbjuda fler lån och Medlemmarna kan diversifiera sin kreditportfölj ytterligare.

Garant är de fysiska eller juridiska personer som genom ingående av ett garantavtal med Låntagaren garanterar att fullteckna ett lån på sista teckningsdagen i den mån lånet inte redan är fulltecknat.

Garanterat Fulltecknat Lån är lån som blir garanterat fulltecknat genom Garants åtagande att fullteckna lånet på sista teckningsdagen i den mån lånet inte redan är fulltecknat.

  • Dela: