Garantistlån

Garantistlån - garanterat fulltecknade lån

Kameo jobbar alltid med att skapa bättre förutsättningar till mer finansiering och sparande för alla.

Garantistlån innebär garanterat fulltecknade lån. Alla lån garanteras inte utan enbart de lån som heter garantistlån och den här typen av lån är större.

Kameo befinner sig i en tillväxtfas. För att kunna möta efterfrågan på större lån erbjuder Kameo garantistlån, dvs garanterat fulltecknade lån. Garantister, kapitalstarka företag investerar i dessa lån på samma villkor som crowden. Kameo kan genom denna tjänst erbjuda fler lån och crowden kan diversifiera sin kreditportfölj ytterligare.

 • Dela:

Garantistlån bidrar till mer finansiering och sparande för alla

Kameos garantister kan bidra till att fler större projekt blir av. De klarar av att garanterat fullteckna större lån och fyller på efter att crowden lagt sina bud fram till sista teckningsdagen. Genom att bjuda in garantister i större lån, blir lån av som Kameo annars behövt tacka nej till. De hjälper både lånsökarna och crowden att uppnå sina mål.

Kameos garantister, vilka är de?

Erfarna och kapitalstarka företagare som kan erbjuda stora lån till en avgift som ingår i Kameos förmedlingsavgift.

Vad behöver du som långivare känna till om ett garantistlån?

Alla långivare som lånar ut har samma förutsättningar.

 • Kreditvärdiga lån erbjuds som annars inte hade blivit av och ökar valmöjligheterna i hur crowdens kreditportfölj kan byggas upp
 • Lånet blir garanterat fulltecknad vid teckningsperiodens slutdatum. Kameos garantister fulltecknar lånet på sista teckningsdagen
 • Teckningsperioden är förutbestämd och kan inte förlängas
 • Långivarens avkastning påverkas inte
 • Crowden och garantister delar samma villkor och risker för lånet
  https://www.kameo.se/Allmaenna-villkor
  https://www.kameo.se/Risk-och-kreditbedoemning
 • En garantist kompenseras med en del av Kameos förmedlingsavgift
 • Investera genom Kameo innebär alltid en risk, och kan leda till förlust av investerat kapital. Historisk avkastning på Kameo-plattformen ger ingen garanti för framtida avkastning

Varför väljer en låntagare garanterat fulltecknat lån?

Allt fler företag väljer idag crowdfunding som finansieringsmetod. Crowdfunding har en rad olika fördelar som traditionell finansiering inte lika lätt kan erbjuda. För att säkerställa att lånet blir garanterat fulltecknat på ett förutbestämt datum kan företagen välja garantistlån. 

• Mer finansiering (större lånebelopp)
• Lånebeloppet är garanterat
• Låntagaren kan själv välja datum för utbetalning
• Snabb och smidig låneansökningsprocess
• Flexibilitet på återbetalning & villkor
• Finansiering utan att ge bort ägarandelar

Vid frågor eller funderingar om aktuella lån är du varmt välkommen att kontakta oss på T: 08-121 513 65 eller helpdesk@kameo.se