Vår telefonväxel är stängd från kl15 den 22a december tills kl09 den 2a januari. Vid frågor är ni välkommen att kontakta oss på helpdesk@kameo.se. Önskar er en God Jul och Gott Nytt År!

Vår telefonsupport är stängd under dagen idag på grund av begränsad bemanning, men öppnar återigen imorgon. För frågor är du välkommen att kontakta helpdesk@kameo.se.

Överväger du att investera i Norge?

oslo

Sedan drygt ett år tillbaka har inga norska lån publicerats på Kameos plattform. Finanstilsynet i Norge meddelade då Kameo om att vissa förändringar varit nödvändiga för att följa rådande regelverk för utlåning av kapital inom Norges gränser.

  • Dela:

Av Kameo Sverige  I  Publicerat 2019-08-26


Inom kort kommer det åter att bli möjligt att investera i norska lån på vår plattform, men det är några saker som är viktiga att tänka på. Följande gäller från och med nu för investeringar i NOK:


Insättningar till det norska Kameo-kontot
Det är inte längre möjligt att ha kapital stående på ditt norska Kameo-konto som inte är direkt knutna till ett specifikt lån eller ingått Låneavtal. Rent praktiskt innebär det att det inte är möjligt att göra insättningar till ditt norska Kameo klientmedelskonto. Insättningarna görs istället i samband med ett reserverat bud, där summan behöver överensstämma med ditt bud. Om insättningen överskrider det lagda budet kommer resterande belopp att bli återbetalat. Betalningsinformationen framgår när ett bud är lagt. Om insättningen inte görs inom 48 timmar kommer budet därefter att annulleras.


Växlingsavgift
Löpande ränteinbetalningar kommer att överföras till ditt anmälda bankkonto. Detta kan medföra en växlingsavgift som din bank tar ut. Det är ingen avgift som Kameo styr över, och det är upp till dig som långivare att ta reda på hur mycket avgiften uppgår till.


Exempel 

En investering med en årlig ränta på 10% ~ 0,8% i månadsränta kan ge följande avkastning.

Investering i NOK 1 000 5 000 10 000 25 000 50 000
Årlig ränta (10%) i NOK 100 500 1 000 2 500 5 000
Månadsränta (0,80%) i NOK 8 40 80 200 400
Avgift pr. månad*  30 30 30 30 30
Netto per månad -22 10 50 170 370
Netto per år  -264 120 600 2 040 4 440
Avkastning -26,4% 2,4% 6,0% 8,2% 8,9%

*) Exempel på avgift. Avgiften fastställs av din bank.  


Räntebetalningar och överskottskapital
Kameo har inte längre möjlighet att hålla pengar som inte är knutna till ett specifikt låneavtal på klientmedelskontot, med anledning av detta kommer räntebetalningar och överskottskapital utbetalas till ditt angivna bankkonto.


Maxgräns på utlåning
Från och med 1 juni 2019 kan du som långivare maximalt låna ut 1 000 000 NOK netto varje kalenderår genom Kameo eller liknande plattformar för lånebaserad crowdfunding. Det kommer inte heller att vara möjligt att teckna mer än 20% av det totala lånebeloppet i ett lån. Observera att detta enbart gäller för Kameos norska plattform (investeringar i NOK) och det kommer inte att påverka dina eventuella lån på Kameos svenska och/eller danska plattform. 


För att uppfylla regelverket har Kameo infört följande begränsningar för utlåning på den norska plattformen:


- Maximal utlåning per kalenderår (per långivare) uppgår till 1 000 000 NOK

- Ingen långivare kan teckna ett bud som överskrider 20% av det totala lånebeloppet.

- Räntor från utlåningsbaserad verksamhet får inte överstiga 50% av en långivares samlade intäkter (dvs. totala inkomster från lön, andra investeringar etc.)


Kameo kommer löpande att värdera behovet av ytterligare begränsningar av långivares utlåning för att efterleva de krav som finns.


Extern långivaragent
Till skillnad från i Danmark och Sverige är Kameo inte längre långivaragent för långivare i norska låneavtal – denna roll ligger istället hos Intrum Capital. Intrum hanterar eventuellabetalningssvårigheter på vägnar av långivare i norska lån. I gengäld tar Intrum en viss procentandel av det kapital som drivs in.


Intrum Capital kommer att fungera som representant och låneagent på vägnar av Kameos långivare. Kameo kommer alltså inte längre vara en part i låneavtalen, säkerhetsavtalen eller några andra säkerhetsavtal. Om det uppstår betalningssvårigheter för låntagande bolag eller andra ekonomiska svårigheter kommer Intrum automatiskt att överta (köpa) kravet från Kameos långivare gentemot Låntagande bolag. Detta medför att Kameo inte längre har någon möjlighet att förhandla på vägnar av Kameos långivare eller låntagare. Observera att detta enbart gäller för lån i Norge och beror på särskilda norska krav på att Kameo ska fungera som en neutral mellanhand.


Intrum, som är ett ledande skandinaviskt inkassobolag, kommer att använda de medel som de anser vara lämpliga för driva in de krav som finns. Det kapital som kan säkras kommer därefter att fördelas mellan långivare, Intrum och eventuellt Kameo. Detta innebär att om en fordran överförs till Intrum kommer långivaren aldrig att återbetalas 100% av sitt krav mot låntagande bolag. Det kommer därför att vara ännu viktigare än tidigare att diversifiera (sprida) sina investeringar på flera lån för att minska risken för förluster.