2 år på danska marknaden – hur har det gått?

Kameo Danmark

Kameo Danmark lanserades i december 2018 och publicerade sitt första lån redan samma månad. Nu, två år efter uppstart, har vi fått prata med Jesper M. Johansen, vd för Kameo Danmark om hur han upplever Kameos tillväxt i Danmark samt vad han tror skiljer de Skandinaviska länderna åt. 

  • Dela:

Av Kameo  I  Publicerat 2020-12-17


Den Skandinaviska plattformen Kameo har rusat det senaste året, inte bara i Sverige och Norge, utan även i Danmark, Kameos senaste tillskott. Det har varit två intensiva år för den danska verksamheten och redan under det senaste året har Kameo börjat visa framfötterna på den danska marknaden. Jesper M. Johansen, vd för Kameo Danmark berättar om hur han upplever det senaste året och vilka förväntningar han har inför 2021.


Jesper M. Johansen Kameo

Jesper M. Johansen, vd Kameo Danmark


Hur har Kameos verksamhet i Danmark sett ut det senaste året? 
Under året har vi sett en markant utveckling i att allt fler känner till både Kameo och vår mission om att förmedla lån mellan investerare och fastighetsutvecklare. Speciellt det senaste halvåret då vi haft väldigt mycket att göra, och allt tyder på att det kommer fortsätta in i 2021.

Bara under 2020 har crowden ökat med mer än 100% i Danmark, vilket är en bra indikator på att Kameos finansieringsform är eftertraktad på marknaden – det finns mycket kvar att hämta och det är vi mer än redo för nu!


Hur är marknaden för crowdfunding generellt sett i Danmark?

Danmark har generellt varit lite efter, speciellt Sverige, när det kommer till crowdfunding inom fastighets- och byggprojekt. I Danmark finns det flera plattformar som har utvecklats inom t.ex. sol- och vind och mycket fokus har hittills varit på intresseorganisationer. Ja tror dock att både låntagare och investerare i högre grad har fått upp ögonen för de möjligheter crowdfunding och crowdlending ger. Marknadsvolymen är än så länge relativt begränsad, men jag tror vi kommer att se en markant växt för crowdfunding de kommande åren.


Vad tror du är anledningen till att crowdfunding ligger steget efter i Danmark?

Det är många faktorer som spelar in. Det tillkommer alltid en viss barriär för nya investeringar – en hög avkastning och en låg investeringsgräns på endast 500 kr, skapar en sund skepticism hos många investerare. Många vill också skaffa sig kunskap och förståelse om både oss som verksamhet, men också om bolagen som lånar pengar och deras projekt först. Att både Kameo och crowdfunding generellt växer innebär samtidigt att låntagare inte kommer att bli lika beroende av det traditionella för att få tillgång till finansiering. Det tar bara lite tid.


Vad blir nästa steg för Kameo? hur tror du att 2021 kommer att se ut för företaget?

Hos Kameo ska vi fortsätta med det momentum vi har i ögonblicket. Vi har skapat ett riktigt starkt fundament för 2021 och vi upplever att både investerare och företag som möts på vår plattform är väldigt nöjda över den kvalitén och service vi ger. Vi tror starkt på att 2021 kommer att bli ett bra år.


Vad skulle du säga är största skillnaden mellan länderna i Skandinavien, när det gäller crowdfunding?

Jag tror att vi danskar är mer skeptiska gällande investeringar, i alla fall när det gäller alternativa eller nya typer, än vad man kanske är i Sverige. Men vi upplever att det sker väldigt mycket i dessa tider, och vi märker att allt fler danskar får upp ögonen för investeringar generellt.