Börsnedgångar och investeringar i fastighetslån

desktop_closeup

Vid kraftiga nedgångar på börsen påminns vi om vikten av att diversifiera portföljen. Har du övervägt att investera i fastighetslån där räntan är fast trots marknadens rörelser? 

  • Dela:

Av Kameo I  Publicerat 2020-03-11


Under de senaste veckorna har vi sett effekterna av coronaviruset och oljepriskriget på alla världens börser. Vi har sett betydande nedgångar för både aktier och ränteprodukter. I skrivande stund har Stockholmsbörsen fallit cirka 25% på bara några veckor. Även om det är normalt med tillfälliga sättningar kan "nyare" investerare uppleva detta för första gången. Om det skulle visa sig att vi kommit in i en lågkonjunktur har historien visat att marknaden kommer att återhämta sig över tid. Hur lång tid återstår att se.


Nedgången på marknaden kan ge möjligheter att köpa till ett bra pris. Å andra sidan kan det kännas läskigt att köpa när marknaden är på väg ner samtidigt som man inte vet hur långt fallet kan bli. Ett alternativ till rörliga investeringsprodukter är investeringar i företags- och fastighetslån. Räntorna på den här typen av lån förblir vanligtvis fasta trots marknadsrörelser.


Naturligtvis är det viktigt att läsa på om projektet innan du investerar. Beroende på projektet kan det naturligtvis utsättas för de risker vi nu ser på marknaden globalt. Om du tittar på ett lån för ett lokalt fastighetsprojekt kommer projektet att vara mindre beroende av de makroekonomiska variablerna som annars drar ner börserna. Exempelvis påverkar inte oljepriser direkt resultatet av den här typen av projekt. Av den anledningen kommer mindre och lokala projekt att vara bra diversifieringsalternativ på grund av en lägre korrelation till aktiemarknaden.


Säkerheter som pant i fastigheter
Alla lån på vår plattform har också en underliggande säkerhet, till exempel pant i fastighet. Även om projektet inte lyckas, så finns det alltid ett värde i säkerheten och historiskt har fastighetspriserna inte varit lika instabila som aktiekurser. Således är en skakig dag på börsen inte nödvändigtvis en lika skakig dag på fastighetsmarknaden. Naturligtvis måste man ta hänsyn till fastighetens läge och vilka målgrupper som är relevanta för den.


Ingen kan förutspå hur coronaviruset utvecklas och vilka konsekvenser det kommer att få, hur priset på olja kommer att röra sig och hur nya risker kommer att realiseras över tid. Lyckligtvis är marknaden också bra på att hitta lösningar. Att investera via Kameo är inte riskfritt och om den nuvarande situationen utvecklas till en allvarlig och långvarig lågkonjunktur kommer det naturligtvis att påverka hela ekonomin.


Ett sätt att reducera risken på när du investerar via Kameo, är att investera i flera lån. Med en bredare portfölj minskar din exponering mot enskilda projekt samtidigt som du sänker din totala. Hos oss kan du investera från 500 kronor och uppåt, vilket vi rekommenderar investerare att utnyttja för även diversifierad låneportföljen.


Är du intresserad av att investera i företags- och fastighetslån?

Öppna ett kostnadsfritt konto