Crowdfunding - framtidens bästa investeringsalternativ?

Crowdfunding framtiden

Den eviga frågan för en entreprenör eller ett startup-företag är hur verksamheten ska växa och bli lönsam. Här kommer vi gå igenom varför crowdfunding är framtidens metod för tillväxt!

  • Dela:

I april 2016 förutspådde the World Bank att den globala investeringen i crowdfunding skulle nå upp till strax under 100 miljarder år 2025. Men det är inte bara de ekonomiska aspekterna som gör att crowdfunding är framtidens tillväxtmetod. I uppstartsprocessen ger crowdfunding förutom ett starkt kapital också en en plattform för marknadsföring och spridning av en produkt eller tjänst.


Större spridning än traditionella metoder

Med hjälp av internets globala och sammankopplande natur har crowdfunding vuxit sig starkare det senaste decenniet. Med traditionella investeringsmetoder kan stressen kring låneansökningar och sökandet efter pålitliga investerare ta över. Med crowdfunding kan man genom moderna plattformar så som exempelvis Kickstarter inte bara tillskansa sig kapital utan också nå ut till en målgrupp och vidare utöver det. På crowdfunding-sajter kan man exponera sin produkt eller tjänst till en stor publik på ett fängslande sätt – med stora möjligheter till framgång!


Den sociala valideringen

Användandet av en crowdfunding-plattform leder till en exponering för en helt ny, enorm publik. Med rätt hantering och en attraktiv produkt eller tjänst kan publiken validera en crowdfunding-kampanj, vilket är en stark psykologisk faktor för nya potentiella investerare. Alla vill ta del av den där nya, populära och spännande idén!


Lojaliteten

Alla nya investerare och intressenter i ett projekt kommer med största sannolikhet att förespråka och sprida ordet om projektet. Personerna som investerar i en idé har ett förtroende i någons förmåga att bygga upp något som kommer att betala sig i det långa loppet. Alla investerarna kommer att inte bara att backa projektet ekonomiskt utan också inspirera nya investerare.


Det är kostnadseffektivt

Att investera i en crowdfunding-kampanj behöver inte betyda en enorm ekonomisk investering. Crowdfunding är en långsiktig metod för att skapa tillväxt – både ekonomiskt och på andra plan. Spridningen av projektet kan ske både organiskt och genom applikationer som exempelvis Gadget Flow.


Ger snabb feedback

I princip alla crowdfunding-projekt för snabb återkoppling. Oavsett om du själv har en idé som du vill implementera eller om du letar efter något att investera i. Input från investerare eller potentiella investerare ger insikter om ett projekts svagheter – som i ett tidigt skede kan korrigeras.


Crowdfunding beskrivs ofta bara som ett sätt att antingen samla ihop kapital eller hitta investeringsmöjligheter. Men det finns alltså en mängd andra fördelar som gör att det är framtidens investeringsalternativ – både för investerare och entreprenörer.