Vår telefonväxel är stängd från kl15 den 22a december tills kl09 den 2a januari. Vid frågor är ni välkommen att kontakta oss på helpdesk@kameo.se. Önskar er en God Jul och Gott Nytt År!

Vår telefonsupport är stängd under dagen idag på grund av begränsad bemanning, men öppnar återigen imorgon. För frågor är du välkommen att kontakta helpdesk@kameo.se.

Därför lånar fastighetsbolag pengar genom Kameo

Jonas, säljchef på Kameo

Hårda krav från banker och långa handläggningstider öppnar upp för fler finansieringskällor. Kameo möter behovet av flexibla lösningar och snabba processer, vilket också påvisats i uppsvinget Kameo har haft sedan starten på corona-pandemin. Tillväxten är påtaglig, i dagsläget publicerar Kameo flera lån i veckan och är nu uppe i över två miljard kronor i utlånat kapital.

  • Dela:

Av Kameo


Ett vanligt missförstånd är att fastighetsbolag som lånar pengar utanför banken inte är kreditvärdiga. Faktum är att många bolag som väljer att söka finansiering genom Kameo uppfyller alla krav hos banken. Jonas Bergman, Säljchef på Kameo, berättar varför fastighetsutvecklare vänder sig till Kameo för att låna pengar och hur vi skiljer oss från de traditionella bankerna. 


Flexibla villkor
– De absolut största anledningarna till att fastighetsbolag lånar pengar via Kameo är att vi erbjuder mer flexibla villkor och smidigare hantering än vad banken erbjuder, säger Jonas.

För att kunna låna pengar av banken till att bygga bostäder krävs det att minst 60% av alla enheter är sålda i förväg. I vissa fall kan banken till och med kräva 100% förhandssålt. Kameo blir därför kontaktade av många fastighetsutvecklare som vill starta byggnationen utan att ha sålt något. En anledning till att de vill starta bygget innan försäljning kan vara att de vill visa något konkret på marken, istället för att sälja på ritning via deras hemsida. 

–  Det kan dessutom vara så att projektet är beläget i ett attraktivt område, där både vi och säljare vet att sannolikheten för att lyckas med försäljningen är väldigt stor. Fördelen med att vända sig till oss är då att fastighetsbolaget kan korta ner tiden fram till byggstart, säger Jonas.


Kortare process och smidigare hantering
– Det kan ta upp mot 4 månader för ett fastighetsbolag att få beslut om ett lån av banken. Hos Kameo får du ett beslut inom en vecka. Kameo erbjuder dessutom en smidig och personlig hantering, där fastighetsutvecklaren får en och samma person från start till mål och som hjälper dig med allt. Hos en bank slussas du runt bland 3-4 rådgivare och en kontorschef. Det blir väldigt opersonligt och ineffektivt.


Varför lånar fastighetsbolag pengar med en ränta på 8% när banken erbjuder 5%?
– Jag kan förstå att många ställer den frågan, säger Jonas. Det kan låta dyrt, men om man ser till helheten blir kostnaden ofta i princip densamma. Jag ska förklara varför!

– Tittar man på hur lång tid det tar för fastighetsbolaget att kunna sätta igång med att bygga, sänker Kameo tiden på projektet med cirka ett halvår. Tiden går från ungefär ett och ett halvt år hos banken, till ett år när de får finansiering via oss. Slår man sedan ut kostnaden för den tiden på räntan blir det väldigt lite skillnad på den totala kostnaden. Den här tidseffektivitet gör att en del bolag väljer att finansiera hela sina projekt via Kameo, trots att de uppfyller alla krav hos banken. Den korta projekttiden leder även till att fastighetsbolaget kan starta sitt nästa projekt snabbare.


Ett komplement till banken
–  Banken tillåter generellt sett bara finansiering av ett projekt åt gången, vilket hindrar företag från att växa, förklarar Jonas. Kameo kan då finansiera de andra projekten parallellt. De här fastighetsbolagen uppfyller alla kriterier hos banken, men hindras av deras regler som säger att de inte får finansiering för 2-3 projekt samtidigt.

– Kameo används även som ett komplement till banken när bolag har gått in med en större summa pengar för att köpa mark och har ett byggnadskreditiv genom banken. I slutfasen av projektet behöver de ha loss lite av det egna kapitalet som stoppades in i början. Då kan vi gå in och göra en toppfinansiering på projektet så att de kan lyfta ut lite av det egna kapitalet för att sedan kunna gå vidare till nästa affär.


Kreditvärdiga bolag och bra säkerheter
– Det är ingen tvekan om att de fastighetsbolag vi hjälper med finansiering är kreditvärdiga – det kan man se på vårt track record på lyckade affärer. Våra investerare har finansierat närmare 300 fastighetsprojekt med endast en kreditförlust sedan 2016. Vi gör en minst lika gedigen kontroll av våra bolag som bankerna gör. Alla fastighetslån har dessutom underliggande säkerheter i form av till exempel pant i fastighet, bolagsborgen eller personlig borgen.


Behöver du finansiering till ditt nästa fastighetsprojekt? 

Ansök om lån här