Diversifiera din portfölj med flera valutor

norway kameo

Är du intresserad av att investera i lån över hela Skandinavien? Att investera i lån i flera olika valutor kan vara ett bra sätt att diversifiera din portfölj. Nu är till exempel den norska valutakursen lägre än den svenska, vilket kan innebära möjligheter. 

  • Dela:

Av Kameo Sverige 2020-05-25


Något vi ofta nämner och kommer fortsätta att nämna är riskspridning. En av nycklarna till en stark investeringsportfölj är riskspridning, exempelvis investeringar i olika tillgångsslag, branscher och valutor. Att investera över landsgränser kan med andra ord innebära möjligheter. 


Även inom Skandinavien där länderna har mycket gemensamt kan man se relativt stora svängningar i valutakurser. Till exempel har den norska kronan fallit kraftigt på senare tid – det sägs vara det största fallet i modern tid. Svenskar som investerar i norska lån nu kan med andra ord eventuellt få en högre avkastning till följd av att den norska kronan är svag. 


Exempel: Om du som svensk långivare investerar 2000 NOK i ett norskt lån på Kameos plattform, skulle det innebära att det endast dras 1932* SEK från ditt konto. Om kursen stiger till exempelvis samma nivå som den svenska kronan när pengarna ska växlas tillbaka till SEK gör du i det här fallet en vinst på 68 kronor på valutaförändringen. 


Insättningar till det norska Kameo-kontot
På grund av regler i Norge,  går det inte längre att hålla likvida medel på ditt norska Kameo-konto över tid. Räntebetalningar behöver antingen växlas över direkt till ditt Kameo-konto i SEK eller genom utbetalning till ditt angivna bankkonto. Vid överföring till ditt Kameo-konto i SEK tas det inte ut någon växlingsavgift av Kameo. Väljer du däremot att få dina pengar utbetalda till ditt bankkonto, kan det medföra en avgift som din bank tar ut. Det är ingen avgift som Kameo styr över, och det är upp till dig som långivare att ta reda på hur stor avgiften är.


Valutakurser
Historiskt sett har växelkurserna gått upp och ned, och om du investerar på lång sikt kommer förluster och vinster på valutakursförändringar ofta att jämna sig ut. Om du investerar på kort sikt och behöver ta ut ditt kapital vid en given tidpunkt finns det emellertid en risk att priset på valutan som du investerat i, är lågt precis när du behöver växla. Därför är din tidshorisont en viktig faktor för dina investeringar i annan valuta.


*Baserat på valutakursen per den 25 maj 2020 


Är du intresserad av att investera i företags- och fastighetslån i hela Skandinavien? Du hittar alla investeringsmöjligheter här