ESG - Environmental, Social and Governance

ESG-kriterierna

Hållbarhetsfrågor och hållbara investeringar har blivit allt mer eftertraktat bland investerare, vilket ställer högre krav på företag. För att arbeta hållbart kan företag följa de så kallade ESG-kriterierna. 

  • Dela:

Vad står ESG för?

ESG står för Environmental, Social and Governance. Det är ett mått för hållbarhet som används för att utvärdera bolag utifrån kriterier kring miljö, socialt ansvar och styrningsfrågor. Hållbarhet är alltså mycket mer än klimat och miljö. 


Hur jobbar Kameo med hållbarhet?
Krav från investerare att placera sina pengar i hållbara bolag ökar ständigt, inte minst bland yngre personer. På Kameo har vi en hållbarhetsstrategi som kortfattat går ut på att bidra med det vi som bolag kan för att världen ska kunna nå FN:s globala hållbarhetsmål. Det handlar om jämställdhet mellan könen, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt samt öka tillgången till finansiella tjänster. 
Vårt mål är även att kunna erbjuda två typer av lån inom hållbarhet:

  1. Gröna lån. Riktlinjerna för vad som definieras som ett grönt lån har sin utgångspunkt i internationella ramverk. 
  2. Lån som främjar kvinnligt ägar- och ledarskap. Det handlar om att säkra kvinnors äganderätt, se till att kvinnor har inflytande på lika villkor som män, och att kvinnor får tillgång till kapital för att förverkliga sina idéer och drömmar.

Mer information om Kameos hållbarhetsarbete