Finansieringen – den största utmaningen för fastighetsutvecklare

cetteup-IC5sX-7PRN8-unsplash (2)

Det blir allt svårare för fastighetsutvecklare att få sina projekt finansierade – trots att kalkylen ser bra ut. Svårigheten att få finansiering är den främsta anledningen till att allt fler kunder vänder sig till Kameo, men också för att man vill ha mer flexibla villkor.

  • Dela:

Av Cecilia Enlund, CMO Kameo Sverige  I  Publicerat 2019-09-26


Nyligen gjorde Kameo en undersökning för att ta reda på vad deras företagskunder ser är den största utmaningen för att lyckas med sina projekt. En klar majoritet, 67%, säger att den största utmaningen är finansieringen av sina fastighetsprojekt, 17% anger svårigheten att få bygglov och 16% säger att själva byggprocessen är den främsta prövningen.


– Att våra kunder tycker att finansieringen är en stor utmaning är inte så konstigt i sig eftersom många av dem fått nej av bankerna, säger Fredrik Källgren, VD för Kameo i Sverige. Intressant är att ingen av de tillfrågade är speciellt oroliga för att få sina objekt sålda när projekten är slutförda, vilket också bekräftar den bild vi har av att våra kunder lyckas med sina projekt när de får finansiering.


Finansinspektionen planerar att tvinga bankerna att hålla ännu mer kapital i reserv när de lånar ut pengar till fastighetssektorn, vilket innebär att det kommer att bli ännu svårare att få hjälp med finansiering av fastighetsprojekt via bankerna. Slutgiltigt besked kommer troligen under oktober och kan börja gälla redan senare i år.

– Det blir allt svårare för entreprenörer och fastighetsutvecklare att få finansiering, vilket hämmar företagandet i Sverige, säger Fredrik. Det är något vi vill ändra på. Alla som ansöker om finansiering via oss får det såklart inte beviljat, men om kalkylen ser bra ut kan vi tacka ja till fler än bankerna har möjlighet till. Vi är också i många fall ett komplement till bankerna, där Kameos långivare tillsammans med bankfinansiering i botten kan möjliggöra att ett projekt kan starta. Vi har en modell där vi gör väldigt noggranna kreditanalyser och kräver hög säkerhet, till exempel pant i fastigheterna och bland de 170 projekt vi haft på vår plattform har inga kreditförluster konstaterats hittills.


Det är dock inte bara företagare som får nej av bankerna som vänder sig till Kameo.
- Andra anledningar till att företag söker finansiering via oss är för att vi erbjuder snabb handläggning, att företagaren inte behöver ge upp ägarskap i bolaget och mer flexibla lånevillkor. Exempel på flexibilitet är att vi även kan ta säkerhet i form av personlig borgen, inte bara pant i fastigheten. Måna uppskattar också att de kan få hjälp med marknadsföringen av sina projekt, säger Fredrik.


Samtliga tillfrågade i undersökningen säger att Kameos tjänster har levt upp eller överträffat förväntningarna.
- Ett kvitto på att våra kunder är nöjda med oss är att de flesta återkommer för att få hjälp med finansiering av fler projekt, cirka 60% av våra låntagare har finansierat minst två projekt via oss, avslutar Fredrik.  


Söker du finansiering till ditt fastighetsprojekt? 

Läs mer och skicka in en låneansökan idag!