Förstå dina fastighetsinvesteringar

Förstå dina investeringar

Ett byggprojekt är ofta en lång process från början till slut. Från planering till inflytt är det många steg och i det här inlägget ger vi dig lite djupare inblick i hur ett byggprojekt går till.

  • Dela:

Hur går det till när man bygger ett flerbostadshus? Klart är i alla fall att det är många förberedelser och steg att ta innan man börjar bygga. Man ska hitta en lämplig plats, göra en förstudie och undersöka vad målgruppen har för önskemål när det gäller bostad. Det är också en hel del tillstånd att söka – som om man har otur kan överklagas. Här får du en översikt kring steg som krävs för att bygga ett hus. 


Hitta en plats

För att kunna bygga ett hus behövs såklart en plats att bygga på. När man har hittat en lämplig tomt sker också en viss typ av planering: vilken typ av område är det man bygger i, vad önskar målgruppen för typ av funktioner och hur ska byggnaden se ut? I detta steg kan också förstudier och andra typer av undersökningar genomföras. De kan t.ex. röra huruvida det är lämplig mark att bygga på och om det är förenligt med alla de lagar som reglerar byggandet.


Bygglov, detaljplan och finansiering

Byggherren lämnar in en plan för byggnaden som ska godkännas av kommunen. Här är det viktigt att ha koll på all dokumentation eftersom det kan underlätta hanteringen, särskilt om projektet skulle överklagas. Och det finns många instanser projektet kan överklagas till: länsstyrelsen, miljödomstolen eller mark- och miljööverdomstolen. 

När det gäller finansieringen kan det ibland vara en förutsättning att en viss del av bostäderna i huset är sålda för att banken ska godkänna ett lån. Inför att nästa steg ska påbörjas kan därför försäljningen av bostäderna ha påbörjats. 


Startbesked: klara, färdiga, bygg!

Byggnadsnämnden (som också är de som utfärdar bygglovet) behöver lämna ett startbesked som godkänner att byggandet startas. Då är det dags att lägga grunden, bygga väggar, golv och tak samt att inreda byggnaden. I vissa fall har även den som redan köpt en bostadsrätt möjlighet att påverka utseende och inredning i lägenheten.


Slutbesiktning och inflyttning

Innan byggnaden räknas som helt klar behöver en slutbesiktning göras. Under slutbesiktningen säkerställs att allt har blivit byggt på rätt sätt och att allt är byggt enligt gällande lagstiftning. Sedan är det fritt fram att flytta in för de som ska bo i lägenheterna!


Att vara med från början till start, eller åtminstone en del av processen i att bygga ett hus är en spännande erfarenhet. Är du intresserad av att finansiera ett fastighetsbygge? Via Kameo kan du vara med och investera i fastigheter genom crowdfunding. Läs mer här!