Frågor och svar: hur har Kameo påverkats av Covid-19?

Kameo och covid-19

Hela världen har satts inför den största utmaningen på väldigt länge och vi har alla påverkats på olika sätt. Fredrik Källgren, Kameo Sveriges vd, delar med sig av sina tankar kring corona-krisen och berättar om hur Kameo Sverige har påverkats.

  • Dela:

Intervju med Fredrik Källgren, VD Kameo Sverige  I  Publicerat 2019-04-03


Hur ser du på Corona-situationen i Sverige? 

– Det är såklart inte bara en utmaning för Sverige, utan för hela världen. Jag tror att det är viktigt att vi gemensamt hjälps åt att minska effekterna av krisen. Att vi aktivt och solidariskt följer myndigheters råd, tar eget ansvar och även aktivt hjälper människor i behov av stöd och hjälp. Tillsammans kan vi åstadkomma stora saker och vi kan alla bidra. Jag tror också att det är viktigt för landet att ekonomin, trots krisen, hålls igång i den mån det är möjligt, utan att förvärra förloppet för corona-utbrottet.


Hur har den rådande situationen påverkat Kameo? 

– De flesta projekt som vi har förmedlat lån till är fastighetsprojekt. Hittills har vi sett att fastighetsprojekt i stort sett har följt sina ursprungliga planer. Det som generellt sett oroar våra låntagare mest just nu är att nedstängningen av samhället får en negativ effekt på materialförsörjning till projekteten samt risken att deras anställda drabbas av sjukdom.

Vi ser också den direkta positiva effekten på samhället som vår finansieringskälla skapar. Finansieringen som våra långivare har bidragit med möjliggör just nu att projekt fortfarande färdigställs och att arbetstillfällen skapas. Detta är om något som är ännu viktigare i dessa tider.


Har du märkt att den rådande situationen har påverkat marknaden för alternativa investeringar?

– Vi ser att det fortfarande finns ett stort intresse av att investera i säkerställda lån direkt till företag. Vår crowd ökar, men vi kan också se är att genomsnittsinvesteringen har minskat något jämfört med tiden innan krisen slog till. 

Jag tror också att fler börjar förstår att det inte är något konstigt med att låna ut pengar direkt till företag, utan att det är helt legitimt. Kameo är ett utmärkt komplement till börsen för att sprida sina risker över flera tillgångsslag.


Vad kan vi alla ta lärdom av, i kriser som dessa?

– En viktig lärdom är att det alltid kommer att uppstå kriser och när de väl kommer, kan de komma väldigt snabbt och oväntat. I dessa lägen är det viktigt att komma ihåg att det finns en enorm kraft i att gå ihop och lösa uppgifter tillsammans – vi är starka tillsammans och en av den största kriser i modern tid löser vi bäst tillsammans.