Hur beskattas dina ränteintäkter från Kameo?

Kameo skatt

Har du investerat genom Kameo, men är osäker på hur ränteintäkterna ska beskattas? Vi förklarar, det är smidigare än vad du tror! 

  • Dela:

Av: Kameo 


När du investerar i företags- och fastighetslån genom Kameos plattform mottar du månatliga ränteinkomster till ditt Kameo-konto. Den inkomst du får i form av ränta på lånen beskattas som allmän ränteinkomst och detta ska tas upp i din deklaration. Skattesatsen är 30 procent. Det som är smidigt för dig som investerare är att Kameo lämnar in dina kontrolluppgifter till Skatteverket och dina ränteintäkter kommer att vara förifyllda i din deklaration. Så smidigt är det! 


Ränteintäkter som understiger 100 kr
Kameo rapporterar in alla ränteintäkter till Skatteverket, så länge dessa överstiger 100 kr. Om totalsumman understiger 100 kr, är ränteintäkterna skattefria. Du kan läsa mer om skattefria räntor på Skatteverkets hemsida här, under Skattefria räntor och tillägg.


Varför kan du inte investera via ISK hos Kameo? 
På grund av regler hos Skatteverket, är denna typ av tillgångar inte tillåtna i ett ISK. Detta är tyvärr inget vi själva kan styra över.


Har du skatteplikt i Danmark eller Norge?

Danmark: Ränteintäkter från crowdfunding-investeringar är beskattade på samma sätt som övriga inkomster i Danmark. Den exakta beskattningen baseras på din personliga ekonomi. Om du har ett Kameo-konto registrerat till ett danskt personnummer, ansvarar du själv för att rapportera dina ränteintäkter till relevanta myndigheter.

Du kan läsa med om skatterapportering i Danmark här.

Norge: I Norge beskattas dina ränteintäkter som allmän ränteinkomst. Detta måste tas upp i din deklaration. Kameo rapporterar alla upplysningar till Skatteetaten och ränteintäkterna kommer därför vara förifyllda i din deklaration. 
 

Om du med svenskt personnummer investerar i norska och danska lån:
Ditt personnummer styr vart du rapporterar dina ränteintäkter. Om du har ett svenskt personnummer rapporterar vi in dina ränteintäkter till Skatteverket åt dig. De ränteintäkterna som du tar emot i Norge och  Danmark räknas om till SEK och rapporteras in till Skatteverket.
 

Om du investerar via företag
Investerar du genom ditt företag måste du rapportera in dina ränteintäkter till Skatteverket själv.


Känner du dig fortfarande fundersam eller har fler frågor gällande Kameo? Du välkommen att kontakta helpdesk@kameo.se.


* Kom ihåg att du själv ansvarar över att kontrollera så att de uppgifter som står i skattedeklarationen stämmer. Kontakta Skatteverket vid frågor gällande skatt.