Hur sätts egentligen räntorna hos Kameo?

Hur sätts egentligen räntorna hos Kameo?

Vi får ofta frågor om hur vi bestämmer räntan på ett lån. Sebastian Martens Harung, VD i Norge och medgrundare, förklarar hur vi gör en riskanalys, hur räntan bestäms och vad vi gör för att minska risken.

  • Dela:

Av Renate H. Haraldsen, Markedskoordinator på Kameo


Alla våra projekt börjar med en ansökan från företaget som vill låna pengar. Kameo analyserar den eventuella låntagarens uppgifter, och kompletterar detta med ett kreditbetyg från UC och Bisnode. Kort sagt leder detta till en övergripande bedömning som bestämmer räntan på lånet.


Vilka parametrar ingår i vår riskanalys?

Kameo kontrollerar alltid ett antal uppgifter från potentiella låntagare, och det finns flera områden som undersöks och övervägs. Naturligtvis ser vi företaget som helhet, inklusive kredithistoria, eget kapital och bokföringsanalys. Men vi tittar också på människorna bakom företaget och deras erfarenhet, lånets storlek, säkerheten, projektberäkningarna och själva fastigheten. Här ingår också projekplan, tidsplan, entreprenörer och fastighetens geografiska plats.

Den övergripande bedömningen av dessa områden fastställer riskbetyget på en skala från A till E, där A är högst. Här är det värt att nämna att det finns få företag som får en full pott på alla områden.


Hur avgörs vilken ränta jag får på lånet?

Den ränta vi fastställer bestäms av resultatet av riskklassificeringen och värdet av den säkerhet som företaget ställer för lånet. Endast undantagsvis ger vår analys en bättre riskklassificering än scoren från externa kreditrapporter, till exempel om vi bedömer säkerheten för ett projekt för att vara bättre än normalt.

Räntorna återspeglar således vår uppfattning om en rättvis avkastning i förhållande till den risk som respektive lån innebär.

Tabellen nedan visar hur räntan är inställd i förhållande till riskklassen:


Riskbetyg Ränta
A 5-7%
B 6-8%
C 8-11%
D 11-13%
E 13-15%

Hur kan det komma sig att projektet har riskklass B men en räntesats på 10%?

Tabellen visar miniminivåer och i vissa fall bedömer vi projektet till högre nivåer. Det kan bero på att lånebeloppet är större och att vi måste se till att lånet är fyllt.


Vad gör Kameo för att minska risken?

Vi är försiktiga med att alla lån på vår plattform har en rimlig säkerhet bakom sig. Till exempel, pant i egendom eller personlig borgen från aktieägarna till låntagaren.

Vi på Kameo arbetar hårt för att vara en ansvarsfull aktör och vi tar därför riskbedömningen, kundkontrollen och kreditanalysen på största allvar. Därför har vi utvecklat vår egen riskanalysprocess, som vi använder oss av för varje lån innan accepteras och publiceras på plattformen.


Har du några tips om hur man skall hantera risker?

Skapa en portfölj av flera företag och projekt för att sprida risken. Gärna fler än 10 stycken!

Om du sprider risken tillräckligt kan du uppnå bra avkastning trots att ett företag i din portfölj får betalningsutmaningar.