Vår telefonväxel är stängd från kl15 den 22a december tills kl09 den 2a januari. Vid frågor är ni välkommen att kontakta oss på helpdesk@kameo.se. Önskar er en God Jul och Gott Nytt År!

Vår telefonsupport är stängd under dagen idag på grund av begränsad bemanning, men öppnar återigen imorgon. För frågor är du välkommen att kontakta helpdesk@kameo.se.

Hur sätts räntorna hos Kameo?

helloquence-5fNmWej4tAA-unsplash

Vi får ofta frågor kring hur Kameo sätter räntan på ett lån. Vi förklarar hur våra kreditanalytiker gör en riskanalys, hur de sätter räntan samt vad Kameo gör för att minska risken.

  • Dela:

Av Renate H. Haraldsen, Markedskoordinator på Kameo


Alla Kameos projekt börjar med en ansökan från det företag som vill låna pengar. Kameo analyserar företagets uppgifter, och kompletterar detta med ett kreditbetyg från UC och Bisnode. Kort sagt leder detta till en bedömning som bestämmer räntan på lånet.


Vilka faktorer tar Kameos kreditanalytiker hänsyn till i riskanalysen?
Kameos kreditanalytiker kontrollerar alltid en rad olika uppgifter från de bolag som ansöker om lån. Det som undersöks är bland annat, företaget som helhet, kredithistoria och eget kapital. Vidare tittar våra kreditanalytiker även på människorna bakom företaget och deras erfarenhet, samt lånets storlek, säkerheten, projektberäkningarna och själva fastigheten. Här ingår även projektplan, tidsplan och fastighetens geografiska plats.

Efter en bedömning av dessa områden fastställs riskbetyget. Riskbetyget sätts på en skala A till E, där A anses ha lägst risk. Våra kreditanalytiker är ytterst noggranna vid bedömning och få företag får därför full pott på alla områden.


Hur avgörs vilken ränta lånen får?
Den ränta vi fastställer bestäms av resultatet av riskklassificeringen och värdet av den säkerhet som företaget ställer för lånet. 

Vid ytterst få undantag ger våra kreditanalytiker en bättre riskklassificering än scoren från externa kreditrapporter – det kan exempelvis vara om säkerheten för ett projekt bedöms vara bättre än normalt. Räntorna återspeglar vår uppfattning av en rättvis avkastning i förhållande till den risk som respektive lån innebär.

Tabellen nedan visar hur räntan är inställd i förhållande till riskklassen:


Riskbetyg Ränta
A 5-7%
B 6-8%
C 8-11%
D 11-13%
E 13-15%

Hur kommer det sig att projekt med riskklass B kan ha en räntesats på 10%?
Tabellen visar lägsta ränta för respektive riskbetyg. Vid större lånebelopp kan det hända att räntan höjs på grund av att lånet ska kunna fyllas. Vi rekommenderar därför att skilja på riskbetyg och ränta vid egen bedömning av risk eftersom respektive riskbetyg vid specifika tillfällen kan komma att ha högre ränta än i tabellen.  


Vad gör Kameo för att minska risken?
Vi är noggranna med att alla lån på vår plattform har en rimlig säkerhet bakom sig. Säkerheten kan exempelvis vara pant i fastigheten eller personlig borgen från aktieägarna till låntagaren.

Vi på Kameo arbetar hårt för att vara en ansvarsfull aktör och vi tar därför riskbedömningen, kundkontrollen och kreditanalysen på största allvar. Kameo har utvecklat en egen riskanalysprocess som våra kreditanalytiker använder sig av vid varje ansökning innan lånet accepteras och publiceras på plattformen.


Hur hanterar man riskerna på bästa sätt, som långivare?
Det absolut bästa är att skapa en diversifierad portfölj, bestående av flera företag- och fastighetslån – gärna fler än 10 stycken. Om du sprider risken tillräckligt kan du uppnå en bra avkastning trots att ett företag i din portfölj får betalningsutmaningar.