Bästa investerare! Den 1 juni kommer Kameos hemsida att vara otillgänglig under en kort tid på grund av planerat underhåll. Hemsidan kommer att vara nere från kl. 10.00 och förväntas vara åter i drift ca. 2 timmar senare. Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter detta kan medföra och tackar er för ert tålamod och förståelse.

Kameo har uppdaterat de allmänna villkoren för långivare. Du hittar allmänna villkor genom att klicka på "Användarvillkor" i footern.

Hur väljer Kameos analytiker fastighetsprojekt?

Kreditanalys Kameo

Kameo publicerar idag flera fastighetslån i veckan, och nya låneansökningar kommer in varje dag. När våra kreditanalytiker får in en ny låneansökan, startar analysprocessen, bestående av flera steg. Här får du snabbt koll på hur en analysprocess hos oss vanligtvis går till.

  • Dela:

Grundläggande kriterier

Innan ett fastighetsprojekt tilldelas en analytiker för en grundlig analys, behöver både projektet och fastighetsbolaget uppfylla Kameos grundläggande kriterier:
 
Bolagsform
Fastighetsbolaget måste vara ett aktiebolag och ha registrerat minst ett bokslut.

Lånestorlek
Kameo finansierar fastighetsprojekt från 2 000 000 kr upp till 70 000 000 kr. 

Säkerhet
Samtliga fastighetslån Kameo finansierar har någon typ av säkerhet liggandes i projektet. Bolaget kan lämna pant i fastighet och aktier, samt ge personlig- eller bolagsborgen. Kameo accepterar 1:a och 2:a prioritet i säkerheten.


CCR_6396_JPEG (high res)28-januar2019

Analytikerna utvärderar bolagen och projekten

 När en analytiker har blivit tilldelad ett fastighetsprojekt startar han eller hon analysprocessen. Kameos kreditanalytiker följer alltid en intern kreditpolicy vid alla bolagsanalyser. Kameos kreditpolicy sätter bland annat kriterierna för vilka risker som accepteras i de fastighetsprojekt som godkänns för finansiering. I huvudsak består analysprocessen av fem parametrar:


1. Nyckelpersoner
Denna punkt väger tungt och baseras på en bedömning av de som leder projektet eller företaget. Kreditanalytikerna utgår ifrån den kompetens och erfarenhet personerna har, samt hur många liknande referensprojekt som har gjorts. 


2. Företaget
Bolaget värderas även utifrån historiska siffror, tidigare projekt, hur bolaget är finansierat samt pågående projekt. Här vill analytikerna förstå helheten i låntagarens verksamhet - styrkorna och svagheterna i bolagets struktur, så att lånet kan skräddarsys efter låntagarens behov. 


3. Lån & Säkerhet
Här tittar våra analytiker på variabler som LTV (lån mot värde) och LTC (lån mot kostnad), värdet av säkerheterna i projektet, samt vilken prioritet säkerheterna har


4. Projekt- & återbetalningsplan
Värdering av projekt- och återbetalningsplan varierar från projekt till projekt. Analytikerna kartlägger hur troligt det är att ett projekt kommer att lyckas. Här kan faktorer som läge och hur stor andel av projektet som är sålt spela roll.


5. Fastighet/Bransch
Här tittar man på själva fastigheten, dess läge och värdet på fastigheten eller tomten. 


Godkännande i kreditkommittén

Analysarbetet tar dock inte slut där – lånen måste efter att ha gått igenom ovanstående parametrar bli godkända av vår kreditkommitté. Kreditkommittén består av ett flertal medlemmar med kompetens inom corporate finance, asset management, Fastighetsutveckling, ekonomi, juridik, mm. En del större projekt genomgår även en företagsbesiktning hos våra advokater. 


Söker du finansiering till ett fastighetsprojekt? Läs mer om vad vi kan erbjuda här