Investeringar i fastighetslån – Kameo bevisar affärsmodell med nytt rekord

Fredrik Källgren – Kameo

Juli månad blev en rekordmånad för Kameo, och allt fler får upp ögonen för investeringar utanför börsen. Fredrik källgren, Kameo Sveriges VD, berättar om hur Kameo har påverkats av omvärldens turbulenta marknad och varför Kameo är ett utmärkt komplement i en väldiversifierad portfölj. 

  • Dela:

Världens börser har skakat rejält under vår- och sommarhalvåret och många investerare söker sparformer utanför börsen. Ett tillgångsslag som visat sig starkt de senaste sex månaderna är investeringar i fastighetslån. Kameo har under pandemi, krig i Europa, skenande inflation och en turbulent bostadsmarknad lyckats hålla branschens bästa track record, med 0 kreditförluster.*
 
I en intervju med Kameos svenska VD, Fredrik Källgren, reflekterar Fredrik över våren, Kameos framgång, nya rekord, samt hur han ser på hösten för Kameo.


Hur har Kameos verksamhet påverkats av krig i Europa, skenande inflation och en turbulent bostadsmarknad?

”Vi märker av, som alla andra, att omvärldsläget har blivit mer osäkert. Det märks att investerare är lite mer försiktiga, sprider investeringarna i fler projekt och att låntagare tar höjd för större osäkerhet i sina kalkyler. Det som är roligt att se är att vi fortsätter att bevisa att vår tjänst fungerar även i mer osäkra tider. Under juli har vi sett antalet återbetalningar slå rekord.”


I juli slog Kameo nytt rekord för året – över 115 miljoner kronor återbetaldes till investerarna. Vad betyder det för Kameo?

”Detta är ett bevis på att vår modell fungerar även i tider av ökad osäkerhet. En återbetalning sker när låntagaren har slutfört sitt projekt och investerarna har fått tillbaka både ränta och sin initiala investering.”


Vad tror du är framgången med Kameo Sveriges fläckfria track record?

”För Kameo, och för alla företag, gäller det att ha anställda som verkligen gillar det dem gör, och är motiverade att göra ett bra arbete – då uppnås stora saker. Jag tror att en av anledningarna till att vi har lyckats bra hittills är att vi verkligen gillar det vi gör och att vi drivs av att fler ska få möjligheten att investera i betydelsefulla projekt.”


Varför är Kameo ett bra komplement till börsen?

”Jag personligen tror på att investera i en bred portfölj med olika tillgångsslag. I en sådan portfölj tycker jag att säkerställda högavkastande lån, till lokala företag som betalar ränta varje månad har en given plats.”


Hur ser hösten ut för Kameo?

"Vi kommer att fortsätta arbeta hårt med att identifiera lån och investeringsmöjligheter som vi tror på. Vi kommer att fortsätta investera både tid och kraft i kreditanalys och kredituppföljning. I tillägg till kreditförmedling så arbetar vi hårt med att bli redo inför den nya EU-lagstiftningen för gräsrotsfinansiering som träder i kraft hösten 2023. Spännande tider och en spännande höst väntar."


Börja investera i fastighetslån idag


*Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Varje investering är förknippad med en risk och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet.