På grund av sjukdom är vår telefonsupport ej tillgänglig från 15.30 idag. Du är alltid välkommen att skicka ett mail till oss på helpdesk@kameo.se

Kameo satsar på hållbara lån

gröna lån

Med en ny lansering av gröna och hållbara fastighetslån vill vi på Kameo nu motivera entreprenörer att bygga hållbart – och samtidigt göra det enklare för småsparare och professionella investerare att göra hållbara investeringar.

  • Dela:

Av Kameo 


Du har säkert hört talas om FN:s 17 globala hållbarhetsmål som bland annat syftar till att lösa klimatkrisen och att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Men visste du att det uppskattade investeringsbehovet för att nå målen ligger någonstans i intervallet 5 000 – 7 000 miljarder dollar?

För att målen ska kunna uppnås måste därför hela samhället jobba i samma riktning. Så väl stor som liten måste bidra – och det är med den insikten vi tror att Kameo kan vara med och göra skillnad.


– Alla måste engagera sig i omställningen mot ett hållbart samhälle. Kameo är än så länge en förhållandevis liten spelare, men vi har stora visioner och bra idéer för hur vi kan påverka utvecklingen, säger Sebastian Harung, VD och medgrundare på Kameo, och fortsätter:

– Vi vet också att hållbarhet är viktigt för våra investerare, 7 av 10 föredrar hållbara projekt när de investerar sitt kapital. Det finns förstås något mycket lockande i att kunna vara med och göra världen till en bättre plats, samtidigt som man får god avkastning på sitt eget kapital.


Fokus på fastigheter
För att bidra i omställningen mot ett hållbart samhälle lanserar Kameo nu hållbara lån. Det handlar till exempel om gröna lån för nybyggnation och renovering av befintliga fastigheter i syfte att förbättra energieffektiviteten.

Kameo har tillsammans med Footprint tagit fram ett ramverk för vilka lån som kvalificerar som hållbara. Till exempel behöver en ny byggnad ha energimärkning A eller B enligt Boverkets energiklassificering från 1 januari 2014., och vid lån till renovering ska den leda till minst 30% förbättring av energieffektiviteten.


– Hållbarhet är komplext och historiskt har det varit svårt för människor att veta vad som faktiskt är hållbart och vad som är greenwashing. Med vårt regelverk och våra riktlinjer kan vi säkerställa att lånen vi förmedlar är hållbara på riktigt, säger Sebastian Harung.


Fler typer av investeringar
Den gröna märkningen av lån är en win-win för både investerare och låntagare. Entreprenörer som vill satsa på hållbar utveckling har lättare att få finansiering och får samtidigt extra marknadsföring, medan det för investerare blir enklare att göra hållbara investeringar och därmed bidra i omställningen mot ett hållbart samhälle.

Utöver gröna fastighetslån tittar Kameo även efter fler typer av hållbara lån, som till exempel särskilda lån till kvinnliga entreprenörer i syfte att främja jämlikhet. Ett hållbart lån kan alltså röra fler aspekter än miljön och Kameo gör alltid en helhetsbedömning för vad som kan klassificeras som hållbart. Kameo undersöker också möjligheten att erbjuda gröna lån för till exempel lansering av hållbara produkter eller hållbara energilösningar.


– Det finns ett enormt intresse för den här typen av hållbara investeringar. I Hong Kong lanserades nyligen en green bond som var på en miljard dollar, men trots detta ändå blev 400% övertecknad. Det vi på Kameo också kan bidra med är att möjliggöra hållbara investeringar även för småsparare, då man på vår plattform kan investera från så lite som 500 kronor per lån, säger Sebastian Harung.


Hög investeringsvilja
Kameos första gröna lån planeras att lanseras i slutet av sommaren, för att därefter följas av fler lån under hösten. Och intresset är stort – Kameo har redan fått in många låneansökningar, och investeringsviljan bland användarna är fortsatt hög.


– Vi har över 15 000 investerare, och mer än 90 procent av dem är lika – eller till och med mer – intresserade av att investera i företagslån efter att pandemin bröt ut, och hållbara projekt är det som lockar allra mest. Här finns fantastiska möjligheter för entreprenörer som vill göra skillnad.  Förutsättningarna för att finansiera hållbara projekt har kanske aldrig varit bättre, säger Sebastian Harung.Har du en hållbar idé som behöver finansiering, eller vet du någon annan som har? Tipsa oss på credit@kameo.se, eller skicka iväg en låneansökan här.