På grund av sjukdom är vår telefonsupport ej tillgänglig från 15.30 idag. Du är alltid välkommen att skicka ett mail till oss på helpdesk@kameo.se

Kameos riskklasser – ett verktyg när du investerar

Riskklasser - Kameo

Alla lån som publiceras på Kameos plattform är markerade med riskbetyg A-E, där ett högre riskbetyg ger högre ränta och vice versa. I denna artikel förklarar vi vad Kameos riskbedömning baseras på, samt hur du som investerare kan dra nytta av riskmodellen.

  • Dela:

 


Hur ska riskklasserna användas?
Att riskklassificera är inte helt ovanligt inom finans- och crowdfunding branschen. Det finns dock ingen mall eller ett bestämt sätt att bedöma risken på, vilket innebär att de flesta utvecklar sina egna riskmodeller. Kameos riskklasser baseras på vår interna kreditpolicy och går därför inte att jämföra med andra riskklasser i branschen. 

Policyn är utvecklad i samarbete med intern och extern kompetens inom allt från finans och byggteknik, till de erfarenheter vi fått efter 7 år på marknaden och mer än 3 miljarder i utlånat kapital. 

Riskklasserna ska aldrig användas som investeringsråd, utan snarare som ett verktyg till att välja projekt. Internt används riskklasserna som referenspunkter från tidigare lärdomar, samt för att sätta samma pris på lån med samma risk.


Kameos kreditpolicy
Kameos kreditpolicy har flera funktioner. Policyn sätter bland annat ramverket för vilka risker vi accepterar. I detta ramverk bestäms även vad som till exempel skiljer ett A-lån från ett C-lån. I huvudsak har riskvärderingen fem parametrar vi bedömer låntagarna utifrån: 

Nyckelpersoner
Denna punkt väger tungt i modellen och baseras på en bedömning av de som leder projektet / företaget. Vi bedömer vilken kompetens och erfarenhet de har, samt hur många liknande referensprojekt de gjort. 

Företaget
Företaget värderas utifrån historiska siffror, referensprojekt, hur bolaget är finansierat samt en värderingar av pågående projekt. Det är viktigt för oss att kunna förstå helheten i låntagarens verksamhet. Förstår vi styrkorna och svagheterna i låntagarens struktur, kan vi anpassa lånet och erbjuda både låntagaren och investerarna de bästa produkterna. 

Lån & Säkerhet
Här tittar vi på variabler som LTV (loan to value) och LTC (loan to cost), värdet av de bakomliggande säkerheterna, samt prioriteten i säkerhetspaketet. Denna del av riskbedömningen går ut på att värdera ”worst-case” scenarier. Här försöker vi att skapa oss en bild av hur mycket investerarna hade kunnat förlora om låntagande bolag får betalningssvårigheter. 

Projekt- & återbetalningsplan
Värdering av projekt- och återbetalningsplan varierar från projekt till projekt. Vi försöker kartlägga hur troligt det är att ett projekt kommer att lyckas. Det kan till exempel vara positivt att ett projekt är beläget i ett attraktivt område och har sålt en stor andel av projektet i förväg.

Fastighet/Bransch
Här tittar vi på själva fastigheten, dess läge och värde. För de projekt som inte behandlar fastigheter, ersätts denna punkt med en bedömning av branschen.


Kameo identifierar risken
Alla lån på Kameos plattform blir grundligt analyserade och värderade, utifrån dessa fem variabler. Lånen måste därefter bli godkända av vår kreditkommitté. Kreditkommittén består av ett flertal medlemmar med kompetens inom corporate finance, asset management, Fastighetsutveckling, ekonomi, juridik, mm. En del större projekt genomgår även en företagsbesiktning hos våra advokater. 

Det är viktigt för dig som investerare att vara medveten om att denna riskvärdering inte görs för att eliminera risken i projekten, utan för att identifiera och uppskatta risken i projekten. Det finns goda skäl till att ett lån klassificeras som risklass B med 8% i årsränta, och ett annat som riskklass D, med en ränta på 12%.