Minska din investeringsrisk

Kameo minskar risken

Att investera förknippas alltid med en risk, vilket är viktigt att vara uppmärksam på. Trots detta går det att minska investeringsrisken. Vi på Kameo arbetar alltid med att försöka minska risken för dig som investerar. I denna artikel berättar vi om hur vi på Kameo arbetar för att minska dina risker och ger dig redskapen för hur du själv kan minska din investeringsrisk.

  • Dela:

Av Kameo 2021-10-14


Detta gör Kameo för att minska din investeringsrisk:

Krav om säkerheter i alla lån

Vi kräver alltid någon form av säkerhet för alla lån på Kameos plattform, exempelvis pant eller personlig borgen. Säkerhetspaketet ökar chansen för dig som investerare att få tillbaka hela eller delar av din investering om ett lån inte kan återbetalas som planerat. Panten kan vara i form av pant i fastighet, företagspant eller aktiepant. På lånets projektsida framgår det alltid vilket säkerhetspaket respektive lån har.


Noggrann analys av låntagare

Kameo gör alltid en omfattande kontroll av alla låneansökningar som kommer in, vilket även inkluderar personerna bakom fastighetsprojektet. För att minska risken för bedrägeri har Kameo infört ett flertal rutiner för att avslöja eventuella försök, vilket inkluderar kontroller i bedrägerieregister och sanktionslistor.


Begränsad LTV (Lån i förhållande till värde)

Vi ställer krav på fastighetsprojektens belåningsgrad (LTV) för att säkra oss om att projektet kan refinansiera eller få tillbaka det försäljningsbelopp som är nödvändigt för att betala tillbaka lånet, och för att säkra att pantobjektet täcker hela eller delar av återbetalningen vid eventuell tvångsförsäljning. Har projektet en LTV på exempelvis 75%, kan en prisreduktion på 25% ske innan investerarna skulle påverkas negativt. Lånevärdet och beräkningen bakom går att hitta på lånets projektsida.


Kameos kreditkommitté

Kameo har en extern kreditkommitté, med erfarenhet inom bl.a. fastighetsutveckling, redovisning, juridik och problemlösning. Kreditkommittén godkänner alla lån innan de publiceras på Kameos plattform. Processen hjälper till att kvalitetssäkra den interna riskbedömningen, och strävar efter en enhetlig riskbedömning av alla låntagare och projekt.


Kapitalkrav

Kameo omfattas av kravet på fritt eget kapital och regelmässig rapportering till det danska Finanstilsynet som en del av vår licens som betalningsinstitut. Kapitalkravet finns för att försäkra våra kunder om att vi har kapital för att tillhandahålla lånen på plattformen och säkra oss mot eventuell konkurs


Separat klientmedelskonto

Vi håller alla inbetalningar från investerare samt ränte- och återbetalningar från låntagare på ett separat klientmedelskonto hos DNB. Dina pengar hålls helt avskilt från Kameos verksamhet och påverkas därför inte om Kameo skulle gå i konkurs. 


Långivarragent

Vi har säkerställt att du som investerare inte ska behöva hantera och kontakta låntagare om betalningssvårigheter eller konkurser skulle uppkomma. En långivaragent gör istället vad som är möjligt för att du ska få tillbaka dina investerade pengar. Detta sker bland annat genom realisering av säkerheterna. I Sverige och Danmark är det Kameo som är långivaragent. I Norge ligger denna roll hos Intrum Capital.


Bolag-soeker-finansiering-foer-att-uppfoera-en-bostadsraettsfoerening-paa-Vaermdoe_kameo_v2_640x400t

Så kan du själv minska din investeringsrisk 

Vi på Kameo gör alltid vad vi kan för att du ska vara så välinformerad som möjligt när du investerar i nya lån. I slutändan är det dock upp till dig själv att bedöma om risken i varje lån är acceptabel för dig. Det är därför alltid viktigt att du sätter dig in i varje projekt du väljer att investera i. Även stabila företag kan få oförutsedda problem, och det är ingen garanti att du får tillbaka hela din investering.

Genom att sprida dina investeringar över flera lån kan du göra dig mindre sårbar. Ju fler lån du investerar i, desto mindre drabbas din totala avkastning, om ett projekt skulle få problem. Det är även viktigt att sprida riskerna mellan flera tillgångsslag och ha Kameo som en del av din investeringsportfölj.


Kameos track record

Sedan 2016 har Kameo förmedlat över 480 lån med en totalsumma på ca. 1,8 miljarder kronor. Tack vare Kameos strikta och kvalitativa kreditanalyser har vi hittills endast en konstaterad kreditförlust i bagaget. Vi kommer att fortsätta att arbeta hårt för att minska investeringsrisken för er och hoppas att vi kan erbjuda fler kvalitativa fastighetslån framöver. 

Du hittar aktuella investeringsmöjligheter här