Möjlighet till bättre avkastning på dina pengar

money-2724248_640

Med lånebaserad crowdfunding får du som investerare möjlighet till god avkastning samtidigt som företag får hjälp med finansiering. Tänk dock på att pengar som placeras i projekten både kan öka och minska i värde och att det kan vara klokt att sprida risken.

  • Dela:

Av Cecilia Enlund, CMO Kameo Sverige  I  Publicerat 2019-05-29


Lånebaserad crowdfunding är ett sätt för företagare att få finansiering och investerare att få avkastning på sina pengar. Det gör det möjligt för företag att skaffa medel från ett stort antal investerare så att företagarna kan investera i olika projekt.

I gengäld får du som investerare ränta baserat på det belopp du investerat och vilken risk du tagit. Det är väldigt likt traditionell upplåning från en bank förutom att man lånar från många investerare.

Som med ett traditionellt lån får du som investerare månatlig ränta och återbetalningar under lånets löptid. Du kan antingen överföra dina räntor till banken eller investera i nya projekt på Kameos plattform.


Säkerställda lån
Kameo säkerställer att det endast finns stabila företag och fastighetsutvecklare på Kameos plattform. Våra analytiker undersöker alla låneansökningar noggrant och baserat på vår analys är alla lån indelade i olika riskklasser. Det gör vi för att ge dig som investerare så bra information som möjligt om projekten du kan investera i.

Den ränta du får bestäms av vilken riskklass lånet har, det vill säga kreditbetyget. Du kan investera i projekt från kreditbetyg A till E. A är högst kreditbetyg (ränta 5-7%) och E är lägst kreditbetyg (ränta 13-15%). Enkelt förklarat, ju högre risk du tar desto högre förväntad ränta får du.

Alla våra lån är säkrade med antingen pant i fastigheterna, genom personlig borgen eller annan säkerhet.


Sprid risken
Ett tips är att skapa en portfölj med flera olika bolag, så att du sprider risken. Genom att sprida riskerna kan du få möjlighet till en god avkastning även om något bolag i din portfölj skulle göra en kreditförlust.

Det är enkelt, smidigt och kostnadsfritt att öppna ett konto och du kan komma igång och investera från bara 500 kronor.

Öppna Konto


Tänk på
Som med alla investeringar finns inga garantier. De pengar som placeras i projekten kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risker här.