Attans! Tyvärr upplever vi för närvarande problem med att upprätta nya investeringskonton. Vi arbetar för fullt för att lösa detta. Under tiden kan du registrera dig med hjälp av bara din e-post och få tillgång till all information på vår investeringsplattform, för att läsa på om våra investeringsmöjligheter. Du är välkommen att höra av dig till helpdesk@kameo.se om du har några frågor.

Ny forskning ger hopp för kvinnliga grundare

Hadar Gafni

Det finns hopp! Den bittra sanningen om att endast 2% av alla investeringar i startup-bolag i Norden går till kvinnliga ägare[1], kan komma att ändras. I en nyligen publicerad forskningsrapport, av Hadar Gafni, Dan Marom, Alicia Robb, och Orly Sade, har författarna uppmärksammat att crowdfunding är en mer demokratiserad investeringsform än vad traditionella finansieringskällor tenderar att vara.

  • Dela:

Av Kameo I  Publicerat 2021-03-08


Studien visar att fler kvinnliga entreprenörer lyckas få finansiering genom crowdfunding, på grund av att dessa plattformar har en mer könsbalanserad könssammansättning – kvinnor vill hjälpa kvinnor.

Vi på Kameo tog kontakt med Hadar Gafni, postdokor och forskare på KTH, för att höra mer om hur deras forskningsarbete startade, samt vad för slutsatser de kom fram till. 


Vilka var de viktigaste slutsatserna ni fram till i er rapport?

– Crowdfunding har potential för att demokratisera finansieringsprocessen för kvinnor. Inte nödvändigtvis för att kön inte är en faktor, det beror mer på att investeringsmassan är mer könsbalanserad. Mycket mer än vad traditionella riskkapitalinvesterare eller så kallade ängelinvesterare är. Kvinnor stöder faktiskt kvinnor.


Varför tror du att det är större sannolikhet att män investerar i bolag med män, än med kvinnor?

– Män befinner sig oftast i samma nätverk som andra män, med samma intressen. De kan också vara så att de undermedvetet drivs av statistisk diskriminering, det vill säga att de associerar bilden av en framgångsrik entreprenör med män. En faktor kan även vara preferensbaserad diskriminering - som i detta fall i princip är sexism.


Hur väcktes forskningsintresset för crowdfunding?

– Till en början var vi intresserade av forsning om crowdfunding-plattformar eftersom de är så transparenta - vi kunde observera olika affärsidéer, alla grundare i bolagen, och även de som avvisat projekten. Vi ville även lära oss mer om den allmänna verkligheten i finansvärlden. Senare i processen såg vi att crowdfunding blev väldigt populärt och tänkte att våra resultat var viktiga för att förstå metoden som en ny finansieringskälla.


Vad tror du krävs för att fler män, som har mycket kapital, ska förstå att det ofta är mer lönsamt att investera i företag med kvinnliga grundare?

– Det krävs att vi observerar framgångsrika företag med kvinnliga grundare - detta kommer att förändra sambandet mellan framgångsrika företagare och män. För att kunna göra det måste kvinnliga företagare få chansen att nå denna framgång, eventuellt med finansiering från kvinnliga investerare och crowdfunding.


Ta del av hela studien här.


[1] Nordic Startup Funding – Through the Lens of Gender Diversity”, Unconventional Ventures 2019