Ny funktion - reserverade bud!

3 frågor

Vi har försökt att sammanfatta och förtydliga lite mer detaljerat om hur vår nya budfunktion fungerar! Här hittar du en redogörelse för du hur bär dig åt för att lägga ett reserverat bud på något av våra projekt.

  • Dela:

Av Rasmus Eriksson | 2019-07-12


För dig som väljer ”Betalning i efterskott” finns några saker att tänka på. Insättningen sker till samma bankgiro, vilket framgår när du lägger ditt bud, som vid en vanlig insättning. Vilket OCR-nummer du ska uppge framgår när du har lagt ditt bud. Notera att detta inte är detsamma som du uppger vid en vanlig insättning till ditt Kameo-konto. Varje bud som ska betalas i efterskott får ett unikt OCR-nummer, vilket kopplar din inbetalning till ditt bud, samt ett datum då pengarna senast ska vara Kameo tillhanda. Vänligen notera att pengarna behöver vara Kameo tillhanda senast tre bankdagar efter att budet har lagts och att internationella transaktioner, vid investering i annan valuta än den du överför från, oftast tar längre tid. När din inbetalning med ett specifikt buds OCR-nummer är oss tillhanda flyttas budet från betalningsskyldigheter till reserverade belopp, till dess att låneandelarna tilldelas.


Om du uppger det OCR-nummer som gäller för vanlig insättning kommer pengarna att läggas på ditt Kameo-konto, och ditt bud står kvar som betalningsskyldighet. Skulle detta ske kan du själv gå in på lånet och redigera ditt bud, genom att klicka på pennsymbolen, och ändra från efterskottsbetalning till betalning från Kameo-konto. Vill du sätta in pengar till ditt Kameo-konto i samband med att du betalar in pengar kan du sätta in totalsumman med OCR-numret för budet du vill betala. Belopp som överskrider ditt lagda bud läggs då på ditt Kameo-konto.


I dagsläget kopplas inte överföringar mellan Kameo-konton till efterskottsbetalningar. En växling mellan dina Kameo-konton tar inte bort dina belopp från betalningsskyldigheter. Däremot kan du redigera bud och välja betalning från ditt Kameo-konto efter att växlingen är genomförd.


Fram till tilldelningen kan du justera ditt bud, men tänk på att du inte flyttar fram datumet då pengarna ska vara oss tillhanda. Frågan som kommer upp när du ska justera budet, gällande om du har gjort en inbetalning eller inte, syftar till om du har gjort en inbetalning med budets OCR-nummer. Om du till exempel vill justera ditt bud till att betalas med Kameo-kontot efter att ha använt OCR för en vanlig insättning ska du alltså svara nej. Vi vill även uppmana er till att ta bort eventuella bud som ni inte avser betala, så att summan då kan tecknas av någon annan. Teckningsperioden stängs först när alla efterskottsbetalningar har kommit in, såvida tiden inte löper ut innan, även om det är tecknat till 100 %.


Skulle det dyka upp frågor eller funderingar på vägen kan du alltid kontakta oss via mejl (helpdesk@kameo.se) eller telefon (+46 10-483 58 80)!


Deferred payments - Graphic explanation wide