Oro på marknaden - vad händer nu?

Uro i markedet

Just nu är det en del kunder som har frågor med anledning av den turbulens som råder på marknaden. Här svarar vi på några av de vanligaste frågorna.

  • Dela:

Av Kameo Sverige | Publicerat 2020-03-13 


Påverkar världens börsfall mina investeringar hos Kameo?
Vi är inne i ett turbulent marknadsläge där världens börser fallit kraftigt den senaste tiden. Hur länge den här situationen kommer att pågå vet ingen. Oftast återhämtar sig börserna relativt snabbt efter stora kriser, men varje situation är unik och beror på hur djup krisen är och hur omvärlden reagerar. På kort sikt korrelerar inte investeringarna i lån på vår plattform med rörelserna på börsen, men blir krisen djup och långvarig kommer hela ekonomin att påverkas.


Alla lån på vår plattform har en underliggande säkerhet, till exempel pant i fastighet. Även om ett projekt inte lyckas, så finns det normalt ett värde i säkerheten, även när marknaden är turbulent.


Hur agerar ni på Kameo nu? 
Vi tar detta på väldigt stort allvar och följer utvecklingen noga. Hela teamet på Kameo jobbar hemifrån och vi har inga fysiska möten eller resor. Vi tar i dessa dagar kontakt med alla låntagare för att diskutera situationen och vill ha löpande dialog med dem. Vi finns även här för alla våra investerare om ni är oroliga eller har frågor. Vi är inga experter på virus, men vi kan crowdlending/crowdfunding och känner våra låntagare och projekt. Vi är tillgängliga för alla våra kunder under normala öppningstider.


Vad gör jag om jag är orolig för mina investeringar?
Kontakta oss gärna via mejl, telefon eller våra sociala mediekanaler:


Vad händer om en låntagare inte kan betala eller går i konkurs?
Vi kommunicerar löpande med våra låntagare om hur de eventuellt påverkas av den turbulens som just nu råder på marknaden. Skulle det uppstå en situation då låntagare får betalningssvårigheter, kommer vi naturligtvis att kommunicera det till investerare som eventuellt berörs.


Normalt sätt föregås en konkurs av att vi får tydliga signaler om att det går sämre för ett bolag, exempelvis genom inställda betalningar. När det sker, för vi en dialog med bolaget och försöker lösa situationen. Kan betalning ändå inte ske agerar Kameo alltid med sikte på att få tillbaka maximalt värde i förhållande till skulden till investerarna, bland annat genom realisering av säkerheten som finns i lånet.


Av alla lån Kameo haft på plattformen hittills, har Kameo hittills genomfört fem sådana processer, varav en är pågående. De fem färdigställda processerna har alla resulterat i full återbetalning inkluderat ränta för investerarna.


Du som investerare behöver inte göra något om en sådan situation skulle uppstå, vi sköter processen åt dig.
Läs mer om försenade betalningar och defaults


Är det läge att investera hos Kameo nu?
Generellt är investeringar i fastighetslån med en fast årsränta mer stabila än den volatila aktiemarknaden. MEN, vi vet inte hur djup och långvarig den här krisen kommer att vara. Än så länge har vi inte sett någon korrelation mellan investeringar på börsen, som varit högt värderad, och investeringar hos oss genom utlåning till främst fastighetsutvecklare. Om krisen blir långvarig kommer hela ekonomin att drabbas och då kan det exempelvis blir fråga om att försäljningsarbetet kopplat till vissa projekt kan komma att ta längre tid.


För alla våra projekt är kravet att ha ett så kallat Loan to Value (LTV) på max 75 procent, vilket innebär att den totala belåningen för ett projekt inte får vara högre än 75 procent i förhållande till marknadsvärdet. Detta är ett krav vi har för att minska risken samt att vi alltid har en underliggande säkerhet som till exempel pant i fastighet och/eller borgensåtagande ställt av person eller bolag. Marknadsvärdet som beräkningen är baserat på – i existerande lån – reflekterar emellertid inte den oro som vi nu upplever i marknaden.


Det är viktigt att du alltid fattar dina egna investeringsbeslut utifrån din riskvilja och att du alltid läser på noga om projekten innan du investerar. Utöver det rekommenderar vi alltid att inte investera allting i ett lån, utan sprida ut riskerna över flera lån. Vi kan inte säga att det är ett bra eller dåligt läge att investera hos oss nu, det beror på hur utvecklingen kommer att te sig framöver.