Vad är en kontrollansvarig?

Vad är en kontrollansvarig? – Kameo

En kontrollansvarig är ett måste för att utföra fastighetsbyggen. Här kan du läsa mer om vad rollen innebär och hur du hittar en kontrollansvarig.

  • Dela:

Kontrollansvarig

Som byggherre för ett fastighetsprojekt finns det mycket att hålla koll på, och många papper som ska in. Det finns viss hjälp du kan ta in vid behov, men det finns även vissa personer du måsta ta in enligt lag för att bygget ska bli godkänt, eller ens komma igång – en av dessa är en så kallad kontrollansvarig.


Vad är en kontrollansvarig?

2011 inträdde en lag som krävde att byggprojekt och utbyggnationer måste ha en kontrollansvarig (KA) utöver byggherren, som opartiskt ansvarar för att bygget uppnår korrekt standard. För att jobba som kontrollansvarig krävs det att man studerat en utbildning som är relevant för rollen, samt att man är certifierad inom yrket. Det kräver en kombination av förståelse för byggnation, samt bra koll på svenska lagar gällande bygge och arbetssäkerhet.

Inför byggen på en eller tvåbostadshus behövs det oftast ingen KA, utan då är oftast uppdragsgivare eller byggarna själva ansvariga för att arbetet görs rätt enligt säkerhetsstandard och utefter ansökt bygglov.


Vad gör en kontrollansvarig?

En kontrollansvarig hjälper byggherren att upprätta en kontrollplan för bygget och följer kontinuerligt att dessa föreskrifter följs under arbetet. Rollen kräver att man har en opartisk ställning till projektet, vilket är varför byggherren inte kan sköta detta jobb själv. Det kan vara flera kontrollansvariga under ett projekt, men en av dessa måste ha ett samordningsansvar. En kontrollansvarig ser till att alla tekniska regler och krav följs, om så är gällande hållbarhet, säkerhet eller restriktioner.
Även med en kontrollansvarig ligger ansvaret på byggherren att se till att alla krav uppfylls och att bygglagar följs. Innan projektet startar ska byggherren lämna ett förslag på kontrollplan som godkänns av kommunen. 


Vad kostar en kontrollansvarig?

Kontrollansvariga jobbar alla från olika företag, eller i vissa fall under enskild firma. I snitt brukar timpriset för en certifierad kontrollavsvarig ligga mellan 700–1000 kr/timme utöver moms, men deras priser baseras på många olika faktorer och är såklart högre inför större fastighetsbyggen. Några av de faktorer som påverkar slutpriset är:  

  • Byggherrens egen erfarenhet
  • Den kontrollansvarigas yrkeserfarenhet
  • Storleken på projektet
  • Projektets ort
  • Mängd hantverkare och deras erfarenhet

Hitta certifierad kontrollansvarig

Om du inte redan lyckats hitta en certifierad kontrollansvarig finns det en lista med ett flertal lämpliga runtom hela Sverige på Boverket.se . Ditt förslag på KA lämnar du in tillsammans med din ansökan om bygglov till kommunen. Vissa gånger kan du meddela din handläggare för bygglovet i efterhand vem som kommer kontrollera ditt projekt, men bygget får inte påbörjas förrän en sådan har rapporterats till kommunen.


Kontrollansvarig eller besiktningsman

En kontrollansvarig och en besiktningsman kan i vissa fall kännas oklart vem som gör vad, då båda utför kvalitet- och säkerhetskontroller. En bra KA kollar över kvalitén på bygget, men detta är inget krav för arbetsrollen. Efter detta står byggherren för att ta in en besiktningsman som efter att bygget är klart gör en kvalitetskontroll innan det godkänns för inflyttning. Däremot kan en besiktningsman bara kolla ytliga saker som tillgänglighet, synliga brister och golv exempelvis. För att kontrollera väggarnas inre till exempel bör det tas med en KA som är tillgänglig under själva byggprocessen.