Vår telefonväxel är stängd från kl15 den 22a december tills kl09 den 2a januari. Vid frågor är ni välkommen att kontakta oss på helpdesk@kameo.se. Önskar er en God Jul och Gott Nytt År!

Vår telefonsupport är stängd under dagen idag på grund av begränsad bemanning, men öppnar återigen imorgon. För frågor är du välkommen att kontakta helpdesk@kameo.se.

Vad är ”ränta på ränta” effekten?

ränta på ränta – Kameo

Ränta på ränta är ett sätt att exponentiellt öka sin investering mellan avkastningar. Här kan du läsa mer om hur detta går till. 

  • Dela:

Vad betyder ränta?

Ordet ränta kommer från det latinska ordet ”re’ndo” som betyder ”återge”. Kredit mot ränta har daterats tillbaka så långt som 3000 år före kristus från sumeriska dokument. Det är något som låntagare förväntas betala in med jämna mellanrum tills det att lånet är avbetalat. Detta är även en typ av belöning för långivare som gör det hållbart att utföra detta som en tjänst. Räntan du betalar till banken till exempel betalar lönen för de som arbetar med att bevilja lån, betala ut pengarna och liknande.


Vad betyder ränta på ränta?

Ränta på ränta går ett steg längre, och är en metod som främst riktas mot långivare och investerare. Det innebär att den vinsten som görs när låntagare betalar tillbaka investeras igen i sin helhet. Med detta adderas nu ytterligare vinst då även denna summa genererar en ränta. Låntagaren betalar alltså nu ränta på det ursprungliga beloppet, men även den insatta summan som betalades av som ränta vid tidigare insättning. Genom att fortsätta återinvestera din avkastning kan du alltså öka dina vinster exponentiellt från vinst till vinst.


Såhär räknar du

För att få fram hur mycket du skulle kunna gå i vinst med ränta på ränta är det först och främst tre saker du behöver veta för att räkna ut detta.

  • Först behöver du veta hur mycket du planerar att investera.
  • En ränta är inte nödvändigtvis samma under flera års tid, men för att kunna räkna ut vinsten i förväg krävs det en satt procentsats att räkna på.
  • Under hur lång tid planerar du återinvestera din ränta?
     
  Investerat kapital Avkastning på 8,5% Kapital vid årets slut
År 1 100 000 8 500 108 500
År 2 108 500 9 223 117 723
År 3 117 723 10 006 127 729
År 4 127 729 10 857 138 586
År 5 138 586 11 779 150 366

Notera att sifforna är avrundande till närmsta ental.


Räkna med formel

Du kan även enkelt räkna ut med följande formel:
  
X = Investerat kapital

Y = Ränta

Z = Antal år tills du vill ta ut vinsten
 
X * (1+Y) ^Z 
  
Så med siffrorna i ovanstående tabell kan vi räkna likt följande: 100 000*(1+0,085)5 = 150 366


Bra att tänka på

En historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. All placering i investeringar med traditionell förvaltning kommer med en viss risk. Beroende på utfall och resultat kan din investering både öka och tappa värde oavsett investeringstyp. Vi på Kameo erbjuder investeringsmöjligheter i hela Skandinavien där det även finns både risker och möjligheter att investera i en valuta som stiger och sjunker i relation till den svenska kronan.