Vilka olika typer av crowdfunding finns det?

Crowdfunding

Crowdfunding som fenomen har de senaste åren uppmärksammats ordentligt, men det kan vara svårt att hålla reda på vad de olika crowdfunding-formerna innebär och hur de skiljer sig åt. Det finns exempelvis lånebaserad crowdfunding som Kameo erbjuder, men det finns också donationsbaserad-, aktiebaserad- och belöningsbaserad crowdfunding. Vi förklarar vad som skiljer de olika formerna åt.

  • Dela:

Av Kameo


Crowdfunding som fenomen
Crowdfunding är ett av många sätt att få in finansiering till olika projekt och företag. Metoden gör det möjligt för de som söker kapital att samla in pengar från en stor grupp människor via en digital plattform. Crowdfunding är flitigt använt bland start-up eller scale-up företag, som ett alternativt sätt att få tillgång till kapital. Idag finns det flera olika typer av crowdfunding-former på marknaden, vi förklarar skillnaden:


Lånebaserad
Kameo erbjuder lånebaserad crowdfunding. Denna typ av crowdfunding omfattar generellt sett att en plattform erbjuder lån till verksamheter eller projekt - liknande som att ta lån av banken. Långivarna väljer vilka lån de själva vill investera i och får i gengäld en fast ränta för sitt utlånade belopp. Räntan på dessa lån fastställs normalt sett genom en kreditutvärdering och tillpassas efter marknaden.


Donationsbaserad
Donationsbaserad crowdfunding utgör endast donationer till verksamheter, privatpersoner eller organisationer som söker finansiering. Det sker därför ingen återbetalning eller räntebetalning i dessa crowdfunding-kampanjer. 


Aktiebaserad
Aktiebaserad crowdfunding innebär att man som investerare lånar ut pengar mot att få ägarandelar i företaget som söker finansiering. Detta innebär också att verksamheten måste vara ett aktiebolag för att kunna göra en aktiebaserad crowdfunding kampanj.


Belöningsbaserad 
Belöningsbaserad crowdfunding innebär att företaget får kapital mot att de som investerat får en belöning, oftast ett exemplar av produkten eller någon slags rabatt vid köp av produkten. En belöningsbaserad crowdfunding-kampanj brukar därför därför vara speciellt populärt när en ny produkt ska lanseras.  Vill du komma igång med lånebaserad crowdfunding? Öppna ett kostnadsfritt Kameo-konto här