Utebliven betalning

Credit Deal

Kameo tillämpar många steg av analys och kontroll, innan ett lån publiceras, för att försäkra oss om att vi inte förmedlar lån till företag som vi tror kommer att få betalningssvårigheter. Däremot finns det alltid en risk att det oförutsedda inträffar.
Läs gärna mer här om hur vi hanterar uteblivna betalningar.

Osäkra fordringar avser lån där en eller flera betalningar uteblivit och där vi arbetar för att återfå betalningen.

Osäkra fordringar

Lånen kunde inte laddas
Detta kan bero på en dålig internetuppkoppling

Avbeställda lån

Lånen kunde inte laddas
Detta kan bero på en dålig internetuppkoppling