Rörelsekapital til privat klinik- och sjukhuskedja

Bilde - Robot

Privat klinik- och sjukhuskedja i en expansiv tillväxtfas använde Kameo till att finansiera den löpande verksamheten och investera i vidare tillväxt.

  • Dela:

Genom att använda Kameo kunde företaget uppnå en högre grad av frihet jämfört med ett traditionellt banklån, samtidigt som de fick finansiering utan att behöva ge upp ägarskap i form av nytt eget kapital.