Allmänna frågor och svar

Allmänna frågor och svar

Allmänna frågor och svar

  • Dela:

Vad gör Kameo?

Kameo är en plattform för lånebaserad crowdfunding där personer och institutioner kan investera i företagslån till entreprenörer som i sin tur kan genomföra ett fastighetsprojekt eller utveckla sitt företag med hjälp av finansieringen från Kameo. Vi sköter administrering av lånen, tillhandahåller de legala dokument som behövs och gör gedigna kreditutvärderingar av alla företag innan de publiceras på marknadsplatsen. Kameo innehar även rollen som långivarombud för låneavtalen. Det innebär att Kameo sköter eventuell process vid återbetalningsproblem. 

Har Kameo tillstånd från Finansinspektionen?

Kameo har tillstånd från Finansinspektionen att tillhandahålla betaltjänster i Sverige.

För vilken tidsperiod anges räntan?

Det är alltid den årliga räntan som anges.

När betalas ränta och amortering?

Låntagaren betalar räntan månadsvis men kan välja om amorteringen ska ske månadsvis, kvartalsvis eller på slutdagen. 

Är det amorteringskrav?

Nej, du kan välja att betala tillbaka hela lånebeloppet på lånets slutdag.

Vad innebär det att Kameo har tillstånd från Finansinspektionen?

Tillstånd från Finansinspektionen innebär många krav och regleringar. Vi har därför genomfört strikta interna rutiner och samarbetar med ledande externa rådgivare för att säkerställa att vi alltid följer de rättsliga kraven. Kameo följer samma rutiner som banker när det kommer till bland annat ID-kontroll, hantering av data och åtgärder mot penningtvätt. Tillståndet från FI kräver även att vi sätter undan kapital som bland annat ska finansiera förvaltningen av lån, som förmedlats via plattformen, om Kameo skulle upphöra.