Vår telefonväxel är stängd från kl15 den 22a december tills kl09 den 2a januari. Vid frågor är ni välkommen att kontakta oss på helpdesk@kameo.se. Önskar er en God Jul och Gott Nytt År!

Vår telefonsupport är stängd under dagen idag på grund av begränsad bemanning, men öppnar återigen imorgon. För frågor är du välkommen att kontakta helpdesk@kameo.se.

Investerare

Investerare

Hur sätter jag in pengar på mitt Kameo-konto, och hur ofta betalas ränteinkomsterna ut? Få svar på de vanligaste investerarfrågorna här.

  • Dela:

Hos Kameo kan du registrera dig på två olika sätt, beroende på vad som passar dig:

  1. Snabbt och introducerande
    Blixtregistrera dig med hjälp av bara din e-post och få tillgång till vår investeringsplattform med information om Kameos lån och möjlighet att reservera plats i utvalda lån på vår plattform. Fullständig registrering krävs i så fall i efterhand om du vill utnyttja din reservation. Registrera dig snabbt här.
     
  2. Komplett och personligt
    När du genomför en fullständig kontoregistrering låser du upp den fulla upplevelsen, med möjlighet att slutföra din investering, och med tillgång till personligt kontoinnehåll. Den fullständiga kontoregistreringen tar ca. 4 min att genomföra. Registrera dig fullständigt här.

Det är tyvärr inte möjligt att ha dina investeringar genom en ISK. Detta är av regulatoriska skäl och Kameo håller sig ständigt uppdaterade om detta skulle komma att förändras.

För att investera via ditt företag behöver du skapa ett företagskonto hos Kameo. Det gör du genom att skapa ett nytt konto och klicka i Företag i kolumnen Typ när du registrerar ett konto. Observera att du måste ladda upp ett dokument som visar bolagets ägarstruktur, samt en kopia av registreringsbeviset från Bolagsverket innan du kan börja investera via ditt företag.

Om du har ett Kameo-konto som privatperson sedan tidigare behöver du öppna ett nytt konto till ditt företag med en separat epost-adress. 

Det är kostnadsfritt att öppna ett konto hos Kameo.

När du lägger ett bud kan du välja mellan två betalningsalternativ (som kan kombineras):
Om du har tillräckligt med pengar på ditt Kameo-saldo, kan du välja att betala din investering direkt från ditt Kameo-konto. Om du inte har tillräckligt med pengar på ditt Kameo-konto kan du välja att betala delar eller hela budet via en efterskottsbetalning (som ska vara mottaget inom 3 bankdagar). När budet har registrerats och du gör en bankgiroinbetalning, får du ett unikt OCR nummer att använda när du gör inbetalningen. 
 
Vänligen notera att din betalning bör vara genomförd senast vid bankens stängning på förfallodagen. Om du är osäker på om din betalning hinner fram i tid, eller om du behöver mer tid för valutaväxling, är du välkommen att kontakta vår helpdesk i god tid. Kom ihåg att banköverföringar registreras hos Kameo först när vi har mottagit pengarna. Det tar normalt sett 1-2 bankdagar för betalningar inom landet och 2-3 bankdagar för internationella betalningar att nå fram till oss.
Om du växlar mellan olika valutor på ditt Kameo-konto, får en ränte-/återbetalning, eller har ett nytt belopp tillgängligt på ditt Kameo-konto, har du möjlighet att uppdatera betalningsmetoden på lånesidan innan ditt bud förfaller.

Den betalningsreferens du får på lånesidan är unik och tillhör endast dig och ditt bud. Det är alltså den enda referensen du behöver använda för att inbetalningen ska tillhöra din investering. Om budet tas bort eller förfaller innan vi mottar överföringen, sätts beloppet automatiskt in på ditt Kameo-konto.

Nej, beloppet placeras inte automatik till obetalda bud om du gör en insättning till ditt Kameo-konto. Om du har pengar på ditt Kameo-konto som du vill föra över till ett bud, kan du uppdatera betalningsmetoden på lånesidan. Detta är endast möjligt så länge teckningsperioden inte är avslutad. Om teckningsperioden är avslutad vänligen kontakta vår helpdesk.

Att investera i DKK, SEK och NOK fungerar på samma sätt. Du kan antingen genomföra en insättning till ditt Kameo-konto eller lägga ett reserverat bud, för att sedan genomföra insättning av beloppet. Det som skiljer sig mellan investeringar i Norge jämfört med Sverige och Danmark är att Kameo inte är ombud för långivare i norska låneavtal – denna roll ligger istället hos Intrum Capital. Intrum hanterar eventuellabetalningssvårigheter på vägnar av långivare i norska lån. I gengäld tar Intrum en viss procentandel av det kapital som drivs in.

När du är inloggad på ditt konto klickar du på ditt namn och sedan på  ”Mitt konto”.  Du kommer att se växlingsfunktionen nedanför ditt primära Kameo-konto, under rubriken “Överföringar mellan mina konton” 

Här har du möjligheten att välja vilka konton som du vill växla mellan och vilket belopp som du vill växla till och från.  När du har lagt in beloppet som du vill växla trycker du på ”överför”.  Du kommer att se pengarna på ditt angivna Kameo-konto inom 1-2 bankdagar.

När du öppnar ett konto hos Kameo kan du välja att lägga till ett danskt och ett norskt konto i din profil. Du behöver därför enbart upprätta ett Kameo-konto.

Du ändrar ditt bud genom att gå in på projektsidan till lånet. När du loggar in på ditt Kameo-konto kan du ändra eller ta bort ditt bud under lånets teckningsperiod.

Om ett lån inte är 100% fulltecknat när teckningsperiod är avslutad, kommer vi att kontakta det låntagande bolaget. Enligt villkoren för de låntagande bolagen, har bolaget rätt att välja att förlänga teckningsperioden, godkänna beloppet som vi har tagit inbetalningar för, eller tacka nej till låneerbjudandet. Om de tackar nej till låneerbjudandet kommer dina pengar automatiskt att bli tillgängliga på ditt konto. Samtliga investerare i lånet kommer att meddelas om detta är fallet.

När du har betalat in ditt bud kommer beloppet först att stå som reserverat. Det kommer först att flyttas till investerat under "mitt konto" efter att låneavtalet är undertecknat och pengarna är utbetalda till låntagaren. I vissa fall kan beloppet stå som reserverat under en längre period, eftersom vi saknar en signering, panten inte är registrerad etc., räntorna kommer dock att löpa som vanligt från fem (5) bankdagar efter teckningsperioden är avslutad, oavsett om beloppet står som reserverat eller investerat.

För alla oerfarna investerare på plattformen som vill investera mer än 1000 euro (ca. 11 500 kronor) i varje enskilt lån introduceras ett kunskapstest. Syftet med kunskapstestet är att öka förståelsen för tillgångsslaget och de risker som tillkommer. Tänk på att beloppsbegränsningen gäller summan av alla bud och investeringar som avser ett och samma projekt, även om det varit uppdelat i olika trancher.  

Du måste genomföra testet innan du placerar pengar i lån via plattformen; annars kommer din investeringskapacitet att vara begränsad till EUR 1000. Du kan antingen ta testet direkt via din profil på ditt Kameo-konto eller så får du en förfrågan om att genomföra det när du ska göra din nästa investering. Gör testet genom att trycka på profil – kundkännedom – kunskapstest. 

Som en del av ett stärkt investerarskydd är investeringsplattformar inom gräsrotsfinansiering tvungna att dela in sina investerare i olika kategorier; erfarna och mindre erfarna investerare. Alla investerare kommer som grund att kategoriseras som mindre erfarna investerare och tar därför del av det stärkta investerarskyddet. Du kan ansöka om att bli kategoriserad som en erfaren investerare. Det betyder att du aktivt avstår investerarskyddet och själv tar ansvar för att bedöma om investeringarna som erbjuds på Kameos plattform är rätt för dig. Som erfaren investerare behöver du inte genomföra något kunskapstest. Du hittar mer information om kategoriseringen och ansökan under din profil på ditt Kameo-konto. 

Räntorna betalas ut månatligen under lånets löptid. Om låntagaren har tidigare lån genom Kameo kommer räntedatumet normalt att anges i plattformstexten i förväg, om detta inte anges kommer det första räntebetalningsdatumet att vara en månad efter att lånet betalats ut till låntagaren och senast fem (5) bankdagar efter att teckningsperioden för lånet är avslutad.

Du kan se det fastställda datumet i betalningsplanen för projektet efter att lånet har betalats ut. Genom att gå till "mitt konto" och klicka på länken till projektet under investeringar kommer du till projektsidan för de lån du har investerat i.

Räntebetalningarna blir inte utbetalda till ditt bankkonto per automatik. Pengarna ligger kvar på ditt Kameo-konto fram till att du själv betalar ut dem, eller återinvesterar dem.

Om du loggar in på ditt Kameo-konto, trycker på ditt namn och sedan på ”Mitt Konto”, kommer du att se en översikt för varje Kameo-konto du har registrerat.  Du hittar all nödvändig information under rubriken ”Tillgängligt för köp eller uttag”.

För att minimera risken för våra investerare har vi alltid ett säkerhetspaket kopplat till varje lån. Säkerhetspaketet innehåller oftast ett personligt borgensåtagande eller pant i fastigheten. Om det låntagaren inte kan återbetala sitt lån, realiserar Kameo säkerhetspaketet. Observera dock att säkerhetspaketet inte är någon garanti för full återbetalning, och att det alltid finns risk för att du förlorar hela eller delar av din investering.

Om någon begär att låntagaren ska försättas i konkurs kommer lånet att förfalla, och hela lånesumman måste omedelbart återbetalas till investerarna. I en sådan situation har låntagaren sällan tillräckligt med pengar för att kunna återbetala lånet. Det innebär att låneavtalets brott fungerar som en "triggare" som gör att panträttigheter och fordringar gentemot borgenärer kan göras gällande.
 
Som investerare behöver du inte vidta några åtgärder i en sådan situation. Kameo agerar som långivarombud för investerarna inom ramarna som beskrivs i Kameos allmänna villkor. Kameo framställer krav på återbetalning och räntor i konkursboet och bedömer om det kan och bör framställas krav mot borgenärer och andra i samband med konkursen. Kameo kommer att göra sitt bästa för att hålla dig uppdaterad, men konkursprocesser kan ta lång tid, och det kan finnas långa perioder då vi inte har några nya uppgifter att förmedla.
 
Om en konkurs inleds kommer domstolen att utse en konkursförvaltare som granskar låntagarens tillgångar och förpliktelser och ser till att tillgångarna säljs och skulderna betalas enligt föreskrifterna i konkurslagen. Konkursförfarandet avslutas med en ekonomisk avräkning där investerarna får återbetalning i den utsträckning det finns tillgängliga medel.
 
Om konkursförfarandet inte leder till att investerarna får tillbaka hela lånet kan de obetalda delarna av lånet eventuellt täckas genom borgensförbindelser från aktieägare eller andra. I vissa fall kan även orsaken till konkursen bero på klandervärda handlingar eller försummelse från enskilda personer. I sådana fall kan det vara aktuellt att kräva skadestånd från den berörda personen personligen. Kameo kan eventuellt framställa krav mot borgenärer och andra som ombud för investerarna, enligt beslut av Kameo.

Beloppet du betalar i skatt varierar mellan de olika länderna.

Sverige: 30%. Vi rapporterar alla ränteintäkter till Skatteverket åt dig.

Danmark: Ränteintäkter från crowdfunding-investeringar är beskattade på samma sätt som övriga inkomster. Den exakta beskattningen baseras på din personliga ekonomi. Om du har ett Kameo-konto registrerat till ett danskt personnummer, ansvarar du själv för att rapportera dina ränteintäkter till relevanta myndigheter.

Du kan läsa med om skatterapportering i Danmark här.

Norge: I Norge beskattas dina ränteintäkter som allmän ränteinkomst. Detta måste tas upp i din deklaration. Kameo rapporterar alla upplysningar till Skatteetaten och ränteintäkterna kommer därför vara förifyllda i din deklaration.

Om du med svenskt personnummer investerar i norska och danska lån:
Ditt personnummer styr vart du rapporterar dina ränteintäkter. Om du har ett svenskt personnummer rapporterar vi in dina ränteintäkter till Skatteverket åt dig. De ränteintäkterna som du tar emot i Norge och  Danmark räknas om till SEK och rapporteras in till Skatteverket.

Om du investerar via företag
Investerar du genom ditt företag måste du rapportera in dina ränteintäkter till Skatteverket själv.

Ränta-på-ränta -effekten är ett sätt att exponentiellt öka sin investering mellan avkastningar. Här kan du läsa mer om hur detta går till. 

Som investerare på Kameos plattform, oavsett om du är erfaren eller mindre erfaren, har du möjlighet att återkalla eller ändra dina bud under en pågående låneauktion. Efter att låneauktionen har avslutats, och om betalningen för budet har genomförts, upphör möjligheten att dra tillbaka eller ändra ditt bud. För investerare som kategoriseras som mindre erfarna finns dock en ytterligare flexibilitet: trots att låneauktionen har stängts och budet har betalats, finns det en möjlighet att dra tillbaka budet inom fyra kalenderdagar efter att det initialt lades.
 
Fristen börjar räknas från det ögonblick du först uttrycker ditt investeringsintresse för lånet. Detta kan vara antingen när du gör en reservation i lånet (vilket endast är möjligt vid registrering som investerare), eller när du lägger ditt första bud i den aktuella låneauktionen. Fristens längd påverkas inte av budets storlek eller om budet har betalats eller avbrutits. Den är fast och räknas från tidpunkten för ditt initiala uttryck för investeringsintresse.