Bästa investerare! Den 1 juni kommer Kameos hemsida att vara otillgänglig under en kort tid på grund av planerat underhåll. Hemsidan kommer att vara nere från kl. 10.00 och förväntas vara åter i drift ca. 2 timmar senare. Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter detta kan medföra och tackar er för ert tålamod och förståelse.

Kameo har uppdaterat de allmänna villkoren för långivare. Du hittar allmänna villkor genom att klicka på "Användarvillkor" i footern.

Investerare

Investerare

Hur sätter jag in pengar på mitt Kameo-konto, och hur ofta betalas ränteinkomsterna ut? Få svar på de vanligaste investerarfrågorna här.

 • Dela:

Hos Kameo kan du registrera dig på två olika sätt, beroende på vad som passar dig:

 1. Snabbt och introducerande
  Blixtregistrera dig med hjälp av bara din e-post och få tillgång till vår investeringsplattform med information om Kameos lån och möjlighet att reservera plats i utvalda lån på vår plattform. Fullständig registrering krävs i så fall i efterhand om du vill utnyttja din reservation. Registrera dig snabbt här.
   
 2. Komplett och personligt
  När du genomför en fullständig kontoregistrering låser du upp den fulla upplevelsen, med möjlighet att slutföra din investering, och med tillgång till personligt kontoinnehåll. Den fullständiga kontoregistreringen tar ca. 4 min att genomföra. Registrera dig fullständigt här.

Räntebetalningar sker månadsvis för varje lån under lånets löptid.

För svenska och danska Kameo-konton blir räntebetalningarna inte utbetalda till ditt bankkonto per automatik. Pengarna ligger kvar på ditt Kameo-konto fram till att du själv betalar ut dem, eller återinvesterar dem. På grund av att Norge har ett annat regelverk, betalas räntebetalningarna ut till ditt angivna bankkonto en gång varje vecka, förutsatt att du har tagit emot en räntebetalning på ditt norska Kameo-konto.

Om du loggar in på ditt Kameo-konto, trycker på ditt namn och sedan på ”Mitt Konto”, kommer du att se en översikt för varje Kameo-konto du har registrerat.  Du hittar all nödvändig information under rubriken ”Tillgängligt för köp eller uttag”.

Om ett lån inte är 100% fulltecknat när teckningsperiod är avslutad, kommer vi att kontakta det låntagande bolaget. Enligt villkoren för de låntagande bolagen, har bolaget rätt att välja att förlänga teckningsperioden, godkänna beloppet som vi har tagit inbetalningar för, eller tacka nej till låneerbjudandet. Om de tackar nej till låneerbjudandet kommer dina pengar automatiskt att bli tillgängliga på ditt konto. Samtliga investerare i lånet kommer att meddelas om detta är fallet.

När du lägger ett bud kan du välja mellan tre  betalningsalternativ (som kan kombineras)

Om du har tillräckligt med pengar på ditt Kameo-saldo, kan du välja att betala din investering direkt från ditt Kameo-konto. Om du inte har tillräckligt med pengar på ditt Kameo-konto kan du välja att betala delar eller hela budet via en efterskottsbetalning. Det finns då två alternativ:

 1. Direktbetalning fån din bank via Klarna.
 2. Bankgiroinbetalning.

När budet har registrerats och du gör en bankgiroinbetalning, får du ett unikt OCR nummer att använda när du gör inbetalningen. När budet har registrerats har du 3 bankdagar på dig för att se till att betalningen når oss. Efter de 3 bankdagarna förfaller ditt bud.

Om du växlar mellan olika valutor på ditt Kameo-konto, får en ränte-/återbetalning, eller har ett nytt belopp tillgängligt på ditt Kameo-konto, har du möjlighet att uppdatera betalningsmetoden på lånesidan innan ditt bud förfaller.
 
**Notera att Klarna från och med 26 juni kommer att uppdatera sitt utbud av betalningstjänster, vilket innebär att Klarna inte längre kommer kunna erbjuda sin betalningsinitieringstjänst (PIS) under sin licens. Som en följd av detta avslutas samarbetet mellan Kameo och Klarna Open Banking. Kameos investerare kommer därför tillfälligt inte kunna göra direktbetalningar från sin bank i bud till lån via Kameos plattform.

Den betalningsreferens du får på lånesidan är unik och tillhör endast dig och ditt bud. Det är alltså den enda referensen du behöver använda för att inbetalningen ska tillhöra din investering. Om budet tas bort eller förfaller innan vi mottar överföringen, sätts beloppet automatiskt in på ditt Kameo-konto.

För att minimera risken för våra investerare har vi alltid ett säkerhetspaket kopplat till varje lån. Säkerhetspaketet innehåller oftast ett personligt borgensåtagande eller pant i fastigheten. Om det låntagaren inte kan återbetala sitt lån, realiserar Kameo säkerhetspaketet. Observera dock att säkerhetspaketet inte är någon garanti för full återbetalning, och att det alltid finns risk för att du förlorar hela eller delar av din investering.

Om någon begär att låntagaren ska försättas i konkurs kommer lånet att förfalla, och hela lånesumman måste omedelbart återbetalas till investerarna. I en sådan situation har låntagaren sällan tillräckligt med pengar för att kunna återbetala lånet. Det innebär att låneavtalets brott fungerar som en "triggare" som gör att panträttigheter och fordringar gentemot borgenärer kan göras gällande.
 
Som investerare behöver du inte vidta några åtgärder i en sådan situation. Kameo agerar som långivarombud för investerarna inom ramarna som beskrivs i Kameos allmänna villkor. Kameo framställer krav på återbetalning och räntor i konkursboet och bedömer om det kan och bör framställas krav mot borgenärer och andra i samband med konkursen. Kameo kommer att göra sitt bästa för att hålla dig uppdaterad, men konkursprocesser kan ta lång tid, och det kan finnas långa perioder då vi inte har några nya uppgifter att förmedla.
 
Om en konkurs inleds kommer domstolen att utse en konkursförvaltare som granskar låntagarens tillgångar och förpliktelser och ser till att tillgångarna säljs och skulderna betalas enligt föreskrifterna i konkurslagen. Konkursförfarandet avslutas med en ekonomisk avräkning där investerarna får återbetalning i den utsträckning det finns tillgängliga medel.
 
Om konkursförfarandet inte leder till att investerarna får tillbaka hela lånet kan de obetalda delarna av lånet eventuellt täckas genom borgensförbindelser från aktieägare eller andra. I vissa fall kan även orsaken till konkursen bero på klandervärda handlingar eller försummelse från enskilda personer. I sådana fall kan det vara aktuellt att kräva skadestånd från den berörda personen personligen. Kameo kan eventuellt framställa krav mot borgenärer och andra som ombud för investerarna, enligt beslut av Kameo.

När du är inloggad på ditt konto klickar du på ditt namn och sedan på  ”Mitt konto”.  Du kommer att se växlingsfunktionen nedanför ditt primära Kameo-konto, under rubriken “Överföringar mellan mina konton” 

Här har du möjligheten att välja vilka konton som du vill växla mellan och vilket belopp som du vill växla till och från.  När du har lagt in beloppet som du vill växla trycker du på ”överför”.  Du kommer att se pengarna på ditt angivna Kameo-konto inom 1-2 bankdagar.

Nej, beloppet placeras inte automatik till obetalda bud om du gör en insättning till ditt Kameo-konto.  Om du har pengar på ditt Kameo-konto som du vill föra över till ett bud, kan du uppdatera betalningsmetoden på lånesidan.  Detta är endast möjligt så länge teckningsperioden inte är avslutad. Om teckningsperioden är avslutad vänligen kontakta vår helpdesk.

Beloppet du betalar i skatt varierar mellan de olika länderna.

Sverige: 30%. Vi rapporterar alla ränteintäkter till Skatteverket åt dig.

Danmark: Ränteintäkter från crowdfunding-investeringar är beskattade på samma sätt som övriga inkomster. Den exakta beskattningen baseras på din personliga ekonomi. Om du har ett Kameo-konto registrerat till ett danskt personnummer, ansvarar du själv för att rapportera dina ränteintäkter till relevanta myndigheter.

Du kan läsa med om skatterapportering i Danmark här.

Norge: I Norge beskattas dina ränteintäkter som allmän ränteinkomst. Detta måste tas upp i din deklaration. Kameo rapporterar alla upplysningar till Skatteetaten och ränteintäkterna kommer därför vara förifyllda i din deklaration.

Om du med svenskt personnummer investerar i norska och danska lån:
Ditt personnummer styr vart du rapporterar dina ränteintäkter. Om du har ett svenskt personnummer rapporterar vi in dina ränteintäkter till Skatteverket åt dig. De ränteintäkterna som du tar emot i Norge och  Danmark räknas om till SEK och rapporteras in till Skatteverket.

Om du investerar via företag
Investerar du genom ditt företag måste du rapportera in dina ränteintäkter till Skatteverket själv.

Att investera i DKK och SEK fungerar på samma sätt. Du kan antingen genomföra en insättning till ditt Kameo-konto eller lägga ett reserverat bud, för att sedan genomföra insättning av beloppet. Läs mer om reserverade bud här.

För investeringar i NOK är det några skillnader.

 • Det går inte att hålla kapital på ditt norska Kameo-konto över tid. Förutsatt att man har pengar på sitt tillgängliga NOK saldo så växlas beloppet till ens SEK konto (DKK om ni är en dansk kund) varje torsdag. Fram tills dess så kan man antingen växla beloppet själv, alternativt göra en uttagsförfrågan till ens angivna konto. Vänligen observera att uttagsförfrågningar kan medföra avgifter från ens bank för att hantera utlandsbetalningar.
 • Kameo agerar inte som Långivarombud för lån under norska villkor. Istället hanterar Intrum Capital AS eventuella betalningssvårigheter på vägnar av långivare i norska lån, enligt avtal du som långivare ingår direkt med Intrum. Läs mer om detta här.

När du öppnar ett konto hos Kameo kan du välja att lägga till ett danskt och ett norskt konto i din profil. Du behöver därför enbart upprätta ett Kameo-konto.

Det är tyvärr inte möjligt att ha dina investeringar genom en ISK. Detta är av regulatoriska skäl och Kameo håller sig ständigt uppdaterade om detta skulle komma att förändras.

**Från och med 26 juni kommer Klarna att uppdatera sitt utbud av betalningstjänster, vilket innebär att Klarna inte längre kommer kunna erbjuda sin betalningsinitieringstjänst (PIS) under sin licens. Som en följd av detta avslutas samarbetet mellan Kameo och Klarna Open Banking. Kameos investerare kommer därför efter den 26 juni inte kunna använda Klarna Open Banking som betalningsalternativ vid inbetalning av bud.

Klarna Open Banking gör det möjligt att betala in dina bud direkt via din bank, förutsatt att ditt bankkonto matchar budets valuta. Om du väljer det här alternativet vidarebefordras du från Kameo till din internetbank i 1-2 omgångar beroende på din bank. All betalningsinformation skickas med, så när du har godkänt betalningen, behöver du inte göra något mer.

Observera att betalningar till Kameo via Klarna Open Banking kan visas som "Open Banking by Klarna" eller "OB" (för Open Banking) i din internetbank.

Det är inte möjligt att använda sig av betalningstjänster såsom Revolut, Trustly, Transferwise eller CurrencyCloud för in- eller utbetalningar.

För att investera via ditt företag behöver du skapa ett företagskonto hos Kameo. Det gör du genom att skapa ett nytt konto och klicka i Företag i kolumnen Typ när du registrerar ett konto. Observera att du måste ladda upp ett dokument som visar bolagets ägarstruktur, samt en kopia av registreringsbeviset från Bolagsverket innan du kan börja investera via ditt företag.

Om du har ett Kameo-konto som privatperson sedan tidigare behöver du öppna ett nytt konto till ditt företag med en separat epost-adress. 

Det är kostnadsfritt att öppna ett konto hos Kameo. Under 2023 införs det en avgift på nya investeringar via Kameos plattform. Det kommer tydligt framgå på lånesidan om en investering omfattas av avgiften. Läs mer om avgiften här.