Långivare

Frågor och svar om att investera med crowdfunding

Frågor och svar för långivare

  • Dela:

Hur…

… lägger jag ett bud?

Du lägger ditt bud på samma plats som innan: på projektets lånesida. Här får du möjlighet att välja hur du vill finansiera budet - direkt från saldot, betala senare, eller en kombination av de båda.

… ändrar jag ett bud?

För att ändra ett bud går du in på gällande lån. Där kan du se information om ditt liggande bud, och ändra det genom att välja ett nytt belopp.

… vet jag hur/var/när jag ska ha betalat?

I samband med att du lägger ett bud ges du specifika betalningsinstruktioner, med belopp, datum då betalningen ska vara oss tillhanda, och referens som ska uppges. Om du har lagt ett bud men inte betalat får du även en påminnelse om detta när du loggar in.

Vad händer om jag…

… har betalat in nuvarande belopp och höjer beloppet på ett befintligt bud?

Vid höjt belopp efter inbetalning skapas en ny betalningsinstruktion med specifik referens och sista betalningsdatum.

… har betalat in nuvarande belopp och sänker beloppet på ett befintligt bud?

Insatt belopp som överskrider budbeloppet sätts in som saldo på ditt Kameo-konto.

… inte har betalat in nuvarande belopp och ändrar beloppet på ett befintligt bud?

Vid ändrat belopp före inbetalning justeras endast summan. Betalningsreferens och förfallodag förändras inte.

… inte betalar in i tid efter att jag har lagt bud?

Vid utebliven betalning kommer ditt bud minskas med det uteblivna beloppet och du riskerar dessutom att gå miste om möjligheten att betala bud i efterskott på plattformen i framtiden. Kameo förbehåller sig rätten att begränsa dina möjligheter att delta i framtida lån på plattformen.

 
… betalar in för lite?

Din reserverade andel i lånet rundas ned till närmaste 500-krona. Till exempel: lägger du ett bud för senare inbetalning på 2 000 kr, men Kameo bara tar emot 1700 kr, kommer ditt bud att justeras till 1 500 kr och mellanskillnaden (200 kr) läggs in på ditt tillgängliga saldo.

… inte uppger rätt referens vid inbetalning?

Referensen är väldigt viktig för att vårt betalningssystem ska kunna förknippa din insättning med ditt bud. Ta en kontakt med Kameo så fort som möjligt.

Hur fungerar det om jag har pengar på mitt Kameokonto men vill investera ett större belopp än vad som redan är insatt?

Du kan kombinera ditt innestående saldo med en insättning, för att nå upp till ditt önskade budbelopp.

Kan jag finansiera ett bud i efterhand genom att växla pengar från ett Kameo-konto i annan valuta?

Det blir tyvärr inte möjligt i det första skedet, men det står på vår agenda för kommande utvecklingar.

Varför har jag ett minussaldo?

Om du lagt ett bud som ska finansieras genom insättning, så ser du en ny rad på din kontosida: Betalningsskyldigheter. Här ser du hur mycket pengar som är Kameo tillhanda för dina budgivningar. När din insättning är framme, minskar din betalningsskyldighet och budet övergår till en Reserverad Andel i motsvarande grad.

Vad innebär de förändrade villkoren för investeringar i Norge för svenska investerare?

  • Det kommer framöver inte var möjligt att ha kapital insatt på ditt norska Kameo-konto.
  • Alla bud sker genom reserverade bud där insättning görs i samband med budet.
  • Löpande ränteinbetalningar kommer att överföras till ditt anmälda bankkonto. Detta kan medföra en växlingsavgift som din bank tar ut. Denna avgift är inget Kameo styr över och du som investerare behöver ta reda på hur stor avgift din bank tar ut. 
  • Det kommer inte att vara möjligt att låna ut mer än 1 000 000 NOK totalt under ett kalenderår.
  • Det kommer inte att vara möjligt att teckna mer än 20% av det totala lånebeloppet i ett lån.
  • Till skillnad från i Danmark och Sverige är Kameo inte längre långivaragent för långivare i norska låneavtal – denna roll ligger istället hos Lindorff Capital. Lindorff hanterar eventuella betalningssvårigheter på vägnar av långivare i norska lån. I gengäld tar Lindorff en viss procentandel av det kapital som drivs in.

För mer detaljerad information klicka här.

Vad händer med mina pengar om Kameo går i konkurs?

Långivarens pengar placeras på ett separat klientmedelskonto hos DNB och är helt avskilda från Kameos verksamhet. Om Kameo skulle gå i konkurs är långivarens kapital därav skyddat från Kameos borgenärer.
Alla låneavtal består och vår tekniska plattform kommer förbli i drift även om vi skulle gå i konkurs. I praktiken kommer vår advokat eller eventuellt någon annan utsedd av konkursförvaltaren se till att räntebetalningarna går normalt, helst via plattformen, tills alla lån återbetalats.
Med andra ord - låntagarens skyldighet att återbetala förändras inte.

Gäller insättningsgarantin när jag investerar genom Kameo?

Långivarens kapital omfattas av den statliga insättningsgarantin när det befinner sig på klientmedelskonto hos DNB. När kapitalet lånas ut till ett företag gäller alltså inte insättningsgarantin längre och således är kapitalet utsatt för risk.  

Behöver jag betala skatt på den inkomst jag får genom utlåning?

Ja, den inkomst du får i form av ränta på lånen beskattas som allmän ränteinkomst och detta ska tas upp i din deklaration. Kameo är skyldiga att lämna in kontrolluppgifter till Skatteverket och således kommer ränteintäkterna att vara förifyllda i din deklaration.

Kan jag göra investeringar via Kameo från mitt ISK-konto?

Nej, i dagsläget går det inte att använda ISK-konto för att göra investeringar via Kameo. Det beror på att Skatteverkets regler inte medger den här typen av tillgångar i en ISK.

Vad innebär det för risk att låna ut genom Kameo?

Att låna ut pengar till företag innebär alltid en risk och vid beslutet att investera måste man vara medveten om det. Alla företag på Kameos marknadsplats har genomgått en kreditutvärdering som gjorts tillsammans med UC. Alla företag som publiceras på hemsidan anses vara kreditvärdiga. Det ska dock inte ses som en garanti, företagen kan fortfarande få betalningssvårigheter. Oavsett kreditbetyg finns det alltid en risk att investeraren förlorar delar eller hela sitt investerade belopp. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Hur legitimerar jag mig som långivare?

Du legitimerar dig med hjälp av BankID eller genom att ladda upp en kopia av ditt pass och en räkning som skickats till din hemadress.

Hur kan jag ta ut pengar från Kameo?

Du kan när som helst begära ett uttag av hela eller delar av ditt saldo på Kameokontot. Vi för då över det begärda beloppet till det bankkonto som du föranmält under registreringsprocessen. Av säkerhetsskäl är det är inte möjligt att ta ut pengar till något annat konto än det du har föranmält. Uttag är kostnadsfria. Observera att pengar som du lånat ut till företag eller belopp som du anmält för utlåning i pågående lån, inte kan tas ut. Dessa belopp ser du som reserverade på kontobilden.

Finns det ett minimumbelopp för att överföra pengar till Kameo?

Nej, men 500 kr är det minsta beloppet som går att låna ut till ett projekt.
Det är endast möjligt att investera hela 500-kronorsbelopp i projekten.

Vad händer om lånet inte fulltecknas?

Om ett lån inte är fullt tecknat inom tidsfristen kan låntagaren icke desto mindre välja att acceptera det. Ett bud blir bindande när en låneauktion stängs, och i de flesta fall kommer låntagare att acceptera ett lägre belopp än 100%. Om låntagaren inte vill ha ett lån som är mindre än 100% fyllt väljer de att avbryta låneauktionen och ditt bud kommer att krediteras tillbaka till ditt kameokonto.

När betalas räntan ut?

Det dröjer 5 dagar + 1 månad från det att en teckningsperiod avslutats, innan första ränteutbetalningen görs på ditt konto. Sedan betalas räntan ut varje månad.