Långivare

Frågor och svar om att investera med crowdfunding

Frågor och svar för långivare

  • Dela:

Hur beskattas ränteintäkter som jag fått på mitt Kameo-konto i NOK?

Vi rapporterar även dessa ränteintäkter till svenska Skatteverket och de beskattas som allmän ränteinkomst. I händelse att du blivit beskattad även i Norge så får du göra avdrag för detta i din deklaration. Ändra i så fall det förtryckta beloppet i deklarationen och förklara i fältet övriga upplysningar.

Hur växlar jag valuta mellan mina Kameo-konton?

Du kan växla direkt mellan ditt svenska och norska Kameo-konto. Växlingsfunktionen hittar du på sidan Mitt Konto när du loggat in. Växlingen tar 1-2 bankdagar beroende på när du lägger in din förfrågan och avgiften är 50 kr per transaktion. Du kan läsa mer här: Avgifter

Om jag har ett bankkonto i NOK, kan jag göra en vanlig (inrikes) insättning från detta till Kameos norska klientmedelskonto?

Ja. Du gör en insättning som vanligt till Kameos norska klientmedelskonto hos DNB och anger kontonumret på ditt norska Kameo-konto som betalningsreferens. Mer information hittar du på fliken Insättningar och uttag.

Vad händer med mina pengar om Kameo går i konkurs?

Långivarens pengar placeras på ett separat klientmedelskonto hos DNB och är helt avskilda från Kameos verksamhet. Om Kameo skulle gå i konkurs är långivarens kapital därav skyddat från Kameos borgenärer.
Alla låneavtal består och vår tekniska plattform kommer förbli i drift även om vi skulle gå i konkurs. I praktiken kommer vår advokat eller eventuellt någon annan utsedd av konkursförvaltaren se till att räntebetalningarna går normalt, helst via plattformen, tills alla lån återbetalats.
Med andra ord - låntagarens skyldighet att återbetala förändras inte.

Gäller insättningsgarantin när jag investerar genom Kameo?

Långivarens kapital omfattas av den statliga insättningsgarantin när det befinner sig på klientmedelskonto hos DNB. När kapitalet lånas ut till ett företag gäller alltså inte insättningsgarantin längre och således är kapitalet utsatt för risk.  

Behöver jag betala skatt på den inkomst jag får genom utlåning?

Ja, den inkomst du får i form av ränta på lånen beskattas som allmän ränteinkomst och detta ska tas upp i din deklaration. Kameo är skyldiga att lämna in kontrolluppgifter till Skatteverket och således kommer ränteintäkterna att vara förifyllda i din deklaration.

Kan jag göra investeringar via Kameo från mitt ISK-konto?

Nej, i dagsläget går det inte att använda ISK-konto för att göra investeringar via Kameo. Det beror på att Skatteverkets regler inte medger den här typen av tillgångar i en ISK.

Vad innebär det för risk att låna ut genom Kameo?

Att låna ut pengar till företag innebär alltid en risk och vid beslutet att investera måste man vara medveten om det. Alla företag på Kameos marknadsplats har genomgått en kreditutvärdering som gjorts tillsammans med UC. Alla företag som publiceras på hemsidan anses vara kreditvärdiga. Det ska dock inte ses som en garanti, företagen kan fortfarande få betalningssvårigheter. Oavsett kreditbetyg finns det alltid en risk att investeraren förlorar delar eller hela sitt investerade belopp. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Hur legitimerar jag mig som långivare?

Du legitimerar dig med hjälp av BankID eller genom att ladda upp en kopia av ditt pass och en räkning som skickats till din hemadress.

Hur kan jag ta ut pengar från Kameo?

Du kan när som helst begära ett uttag av hela eller delar av ditt saldo på Kameokontot. Vi för då över det begärda beloppet till det bankkonto som du föranmält under registreringsprocessen. Av säkerhetsskäl är det är inte möjligt att ta ut pengar till något annat konto än det du har föranmält. Uttag är kostnadsfria. Observera att pengar som du lånat ut till företag eller belopp som du anmält för utlåning i pågående lån, inte kan tas ut. Dessa belopp ser du som reserverade på kontobilden.

Finns det ett minimumbelopp för att överföra pengar till Kameo?

Nej, men 500 kr är det minsta beloppet som går att låna ut till ett projekt.
Det är endast möjligt att investera hela 500-kronorsbelopp i projekten.

Vad händer om lånet inte fulltecknas?

Om ett lån inte är fullt tecknat inom tidsfristen kan låntagaren icke desto mindre välja att acceptera det. Ett bud blir bindande när en låneauktion stängs, och i de flesta fall kommer låntagare att acceptera ett lägre belopp än 100%. Om låntagaren inte vill ha ett lån som är mindre än 100% fyllt väljer de att avbryta låneauktionen och ditt bud kommer att krediteras tillbaka till ditt kameokonto.

När betalas räntan ut?

Det dröjer 5 dagar + 1 månad från det att en teckningsperiod avslutats, innan första ränteutbetalningen görs på ditt konto. Sedan betalas räntan ut varje månad.