Utvecklare söker kapital för projekt i Hässelby Villastad. Avslutad

Utvecklare söker kapital för projekt i Hässelby Villastad.
10% årsränta | Riskbetyg B

Bolaget önskar att låna SEK 10 000 000 av Kameos Långivare. Lånet kommer att användas till finansiering av byggkostnader. Projektet omfattar byggnation av 22 stycken lägenheter i Hässelby. Detta är den andra tranchen av totalt fyra stycken om totalt SEK 40 000 000. Projektet fortlöper enligt totalentreprenören enligt plan, inga oförutsedda händelser eller kostnadsöverskridanden har skett hittills. Grunden för hus nr. 10 och nr. 11 är klara och husen har ankommit till byggplatsen och är färdiga att monteras. Arbetet med att slutföra marken för återstående hus pågår.

Projektets styrkor

  • Dela: