11% årsränta | Riskbetyg C | Fastighetsbolag söker kapital för att slutföra byggnation av två stugor Avslutad

Årsränta 11% | Riskbetyg C

Bolaget önskar att låna SEK 2 000 000 från Kameos långivare i samband med utveckling av sista fasen av ett stugprojekt.

Denna tranche är den andra, och sista, av totalt två stycken trancher om totalt SEK 4 000 000 som kommer att användas i samband med sista fasen av projektet. Lånet kommer att användas till sista delbetalningen till stugleverantören samt invändigt arbete. Företaget uppför kvalitetsstugor i det övre prisskiktet.

Kameos långivare har tidigare varit med och finansierat första fasen av projektet, som bestod av tre lån på totalt SEK 5 000 000. Kameos långivare är enda långivare i projektet.

Länk till tidigare tranche

Projektets styrkor

  • 11% årsränta
  • Pant i två fastigheter (2:a prioritet)
  • Kameo är enda långivare i projektet, där långivare som finansierade första fasen av projektet innehar 1:a prioritets pant
  • Ca. NOK 2 000 000 i eget kapital är redan investerat och resterande produktionstid är kort
  • Företaget har god historik och stark kreditvärdighet
  • Förskottsbetalade månatliga räntebetalningar
  • Företaget har tidigare finansierat ett annat stugprojekt genom Kameo, där stugan är såld och lånet återbetalas i februari i samband med tillträde.
  • Dela: