8% årsränta | Riskbetyg A | Garantistlån | Råvindsutvecklare söker finansiering till förhandssålt projekt på Södermalm Avslutad

8% årsränta | Riskbetyg A | Garantistlån |Lånet blir 100% fulltecknat nästkommande bankdag efter den 7/10.

Bolaget önskar att låna SEK 6 600 000 för att konvertera en råvindsyta till två stycken exklusiva lägenheter på Södermalm. Råvinden är förvärvad, bygglov och startbesked finns. Lånet kommer att användas för byggnation. Båda lägenheterna är sålda. Lånet är uppdelat i fyra stycken trancher och det sammanlagda lånebeloppet omfattar SEK 10 850 000.

Kameos crowd har sedan tidigare lånat ut och fått tillbakabetalt ett lån genom bolaget. Lånet hittar du här

Projektets styrkor

  • 8% årsränta
  • 1. Prioritets pant i bostadsrätter
  • Båda lägenheterna sålda på ritning
  • Förskottsbetalade räntor på Kameos klientmedelskonto
  • Dela: