9% årsränta | Riskbetyg B | Fastighetsbolaget söker bryggfinansiering fram till slutförandet av projekt i Sollentuna. Avslutad

9% årsränta | Riskbetyg B

Bolaget önskar att låna SEK 6 500 000 av Kameos långivare. Lånet kommer att användas till att refinansiera ett annat av bolagets lån som förfaller i september. Låntagande bolag är delägare i ett pågående projekt i Sollentuna där byggnationen pågår för fullt. 18 stycken parhuslägenheter och 8 studiohus skall uppföras i en gemensam bostadsrättsförening.

Försäljningensarbetet är i full gång och ca 87% av det totala försäljningsvärdet är sålt på ritning med bindande förhandsavtal. Lånet genom Kameos långivare kommer att återbetalas genom projektvinst i samband med tillträde under sista kvartalet 2019/ Q1 2020.

Projektets styrkor

  • 9% årsränta
  • 18 av 26 enheter förhandssålda (87% av totala försäljningsvärdet)
  • Erfaret bolag är med som delägare i projektet
  • Pågående byggnation med tillträden under 2019/ Q1 2020
  • Garanterat Fulltecknat lån
  • Dela: